17 iunie 2024
Chisinau
Social

Divizarea căii ferate în societăți comerciale, în loc de salarii și locuri de muncă garantate

Loading
Social Divizarea căii ferate în societăți comerciale, în loc de salarii și locuri de muncă garantate
Divizarea căii ferate în societăți comerciale, în loc de salarii și locuri de muncă garantate
Vocea poporului

„Calea Ferată din Moldova (CFM) urmează a fi reorganizată în societăți comerciale cu activitatea de bază marfă, pasageri și in­frastructură”. Această frază se conține într-un comunicat de pre­să difuzat recent de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Tot din această sursă aflăm că acest minister a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Codului transportului feroviar și proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative în conformitate cu care va fi lichidată întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” și, ulterior, împărțită, partajată pe bucăți.

Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastructurii, justifică necesitatea lichidă­rii și reorganizării întreprinderii respective prin faptul că, pe parcursul anilor, calitatea serviciilor de transport feroviar de pasa­geri s-a înrăutățit. Majoritatea vagoanelorau termene de exploatare depășite, iar tre-nurile circulă cu o viteză de 30-40 de kilo-

metri pe oră. Din păcate, dumnealui nu pomenește de condițiile proaste de muncăpentru feroviari, de restanțele salarialede sute de milioane de lei pe care le are ad-ministrația întreprinderii față de angajați.

De ce s-a ajuns în situația critică, dis­perată de a lichida și a ciopârți ÎS „Calea Ferată din Moldova”? Doar cu 10-15 ani în urmă, acest agent economic înregistra venituri de trei miliarde de lei, iar acum a devenit nerentabil, falimentar. Credem că principala explicație o constituie lipsa unui management real, eficient, a unor condu­cători competenți, abili. Doar în ultimul deceniu, prin fotoliul de director general al întreprinderii s-au perindat vreo opt per-soane. Adică, ar reieși că aproape în fiecare an s-a schimbat conducătorul acestei unități economice. Practic, nici unul dintre foștii directori generali nu avea nici în clin, nici în mânecă cu domeniul respectiv de activita­te. Vă aduceți aminte chiar, și un medic sa­nitar ajunsese să dirijeze mersul trenurilor, mai exact, această gospodărie complexă, de importanță strategică. M-am interesat și de biografia actualului lider al întreprin-derii. A activat prin organele statistice, la întreprinderea „Universul”, care se ocupă de tipărituri și nicicum n-are tangențe cu acest sector al transporturilor din țară.

 

Din întreprindere foarte profitabilă, CFM a devenituna falimentară

 

Mai pe scurt, orice formațiune politică ce a ajuns la guvernare a trimis oameni incompetenți, mediocri, aș zice, iresponsa­bili, la cârma acestei întreprinderi strategi­ce pentru țară. Drept urmare, locomotivele luau foc după ce reveneau în depou, zeci de milioane de euro erau aruncate în vânt, iar restanțele salariale creșteau la sute de milioane de lei. Oricine venea la guverna­re, vedea în ÎS „Calea Ferată din Moldova”, ca și în orice agent economic monopolist, drept o vacă de muls, un mecanism de fă­cut bani.

Sergiu Railean declară că infrastructu­ra feroviară are nevoie de investiții și de modernizare. Chipurile, prevederile noului Cod al transportului feroviar vin să delimi­teze atribuțiile și competențele în domeniu și să creeze premise pentru dezvoltarea și generarea veniturilor, constituind astfel un mediu concurențial echitabil și transpa­rent. El se pronunță pentru „a se asigura cetățenilor călătorii confortabile și în de­plină siguranță”. Totodată, sugerează că prin această reorganizare vor fi motivați agenții economici să efectueze activități operaționale utilizând infrastructura fero­viară.

 

Sindicatele nu aprobă divizarea ÎS „Calea Ferată din Moldova” în societăți comerciale

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii mai precizează că, urmare a implementă­rii prevederilor proiectului Guvernului, va fi creată Autoritatea Feroviară ca instituție de autorizare, supraveghere și control al siguranței în domeniul feroviar. Deci, mi­nistrul se preocupă de confortul, siguranța pasagerilor, a altor beneficiari, dar nu ma­nifestă nici o grijă față de oamenii care vor trebui să muncească ca să asigure condiții bune celor ce aleg transportul feroviar, adi­că față de angajați. Nici o referire la soarta actualilor angajați ai întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”. Li se vor garanta locuri de muncă în structurile nou create conform planurilor Guvernului? Vor fi achi­tate restanțele salariale de sute de milioane de lei pe care le are întreprinderea? Cine le va plăti? Statul? Societățile comerciale care vor fi doar cu gândul la profit? Nici măcar o aluzie în acest sens, lipsă totală de atenție, nu mai zic de obligații, față de angajații ac­tuali ai ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

De aceea, era și firesc ca, în condițiile în care în proiectele elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructuri nu se prevede nici cea mai mică grijă pentru feroviari, sin­dicatele să nu fie de acord cu lichidarea și divizarea ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

Astfel, Ion Zaporojan, președintele Fe-derației Sindicale a Feroviarilor din Mol-dova, a declarat că federația pe care o conduce nu poate susține proiectul Co­dului transportului feroviar și proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legis­lative, deoarece sindicatul de ramură are drept scop principal apărarea drepturilor și a intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor săi. El a ținut să evidențieze că autorii acestor proiecte au dat dovadă de lipsă de atenție pentru protecția socială a feroviarilor, majoritatea covârșitoare a că­rora sunt sindicaliști.

De asemenea, Ion Zaporojan, atât în ca­litate de lider sindical, cât și de specialist versat în domeniul transportului feroviar, nu este de acord cu intenția de a diviza ÎS „Calea Ferată din Moldova” în societăți comerciale. În susținerea poziției sale, el invocă experiența negativă a țărilor balti­ce și a României, care, deși au împărțit în­treprinderile feroviare de stat în societăți comerciale, calitatea serviciilor prestate nu s-a îmbunătățit. Într-adevăr, peste Prut a fost înființată societatea comercială „CFR Călători”, însă mass-media continuă să ofe­re subiecte fierbinți din care rezultă că pa­sagerii continuă să călătorească în condiții insalubre, inadecvate din trenuri.

Nici Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova nu aprobă proiectul Codului transportului feroviar, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legisla­tive. Într-o scrisoare expediată Ministerului Economiei și Infrastructurii (autor al acestor două proiecte), Oleg Budza, președintele CNSM, argumentează că piața transpor­tului feroviar din Republica Moldova este una mică în comparație cu cele din regiu­ne, astfel încât liberalizarea excesivă a re­spectivului segment al transporturilor din țară, chipurile, pentru sporirea mediului concurențial, ar avea, în viziunea CNSM, un impact negativ asupra acestei ramuri, mai cu seamă asupra salariaților.

În opinia Confederației, separarea IS „Calea Ferată din Moldova” în mai multe întreprinderi independente pe diferite sec­toare – infrastructură, transport de călă­tori și transport de mărfuri – va conduce la disponibilizarea în masă a personalului angajat în prezent la această unitate eco­nomică.

Cu atât mai mult cu cât, se menționează în scrisoare, în proiectele respective nu se regăsesc unele prevederi concrete pen­tru stabilirea unor măsuri de protecție, inclusiv pentru reangajarea (recalificarea) salariaților în cadrul viitoarelor întreprin­deri din ramura transportului feroviar. Toc­mai aceste constatări, se mai precizează, continuă să alimenteze motivele pentru care membri de sindicat, afiliați Federației Sindicale a Feroviarilor din Moldova, con­tinuă să se pronunțe împotriva adoptării acestor două proiecte.

Respectivele proiecte, susține Oleg Budza, nu pot fi susținute de către sindi­cate, câtă vreme nu există o premisă sigu­ră privind asigurarea fermă a respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor, mem­bri de sindicat, din cadrul IS „Calea Ferată din Moldova”. Or, în opinia dumnealui, mă­surile de protecție se impun a fi prevăzute chiar din momentul reformării întreprinde­rii, amendării Codului transportului ferovi­ar și nicidecum la etapa elaborării planului de implementare a Concepției de restruc­turare a sectorului feroviar, după cum pre­conizează autorul proiectului, Ministerul Economiei și Infrastructuri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand