22 mai 2024
Chisinau
Social

Directorii școlilor vor fi instruiți cum să gestioneze corect banii și să găsească mijloace extrabugetare

Loading
Social Directorii școlilor vor fi instruiți cum să gestioneze corect banii și să găsească mijloace extrabugetare
Directorii școlilor vor fi instruiți cum să gestioneze corect banii și să găsească mijloace extrabugetare
seminar

Foto: edu.gov.md

 

Până la finele acestui an, cir­ca 30% dintre directorii de școli din țară vor fi instruiți de către 20 de formatori în vederea îmbunătățirii abilităților lor manageriale.

 

Formatorii sunt instruiți în cadrul unui curs special, care se desfășoară în contextul Proiectului „Reforma învățământului în Mol­dova” și care va dura până la data de 26 august, se arată într-un co­municat de presă al Ministerului Educației.

„La sfârșitul lunii mai 2016, Ministerul Educației a aprobat documentul respectiv, ce include re­guli, criterii și indicatori a căror implementare va oferi garanția că managementul unității școlare corespunde cerințelor stabilite la nivel național și este conform ca­drului de politici existent. În ur­mătorii doi ani, standardele vor fi implementate cu titlu de proiect-pilot, iar la expirarea termenului de pilotare cerințele prevăzute în documentele în cauză vor deveni obligatorii pentru fiecare mana­ger școlar. Pentru ca standardele să fie aplicate eficient, Ministerul Educației a considerat necesară pregătirea în domeniu a 20 de for­matori, care ulterior vor oferi su­port celorlalți manageri școlari”, spune Mariana Goraș, șef adjunct al Direcției învățământ preuniver­sitar a Ministerului Educației.

Aceasta susține că scopul prin­cipal al programului de instruire este de a spori nivelul calității în educație, ajutând astfel directorii să aplice în practică prevederile Standardelor de competență pro­fesională ale cadrelor manageriale din instituțiile de învățământ ge­neral.

Referindu-se la utilitatea pro­gramului de instruire, Iurie Melin­te, formator, a menționat că participanții la training examinează detaliat fiecare din cele șase do­menii ale standardelor profesio­nale, propunând viziuni și strategii pentru dezvoltarea instituției de învățământ: „Managerii școlari vor organiza autoevaluarea instituției și a resurselor umane disponibile, vor identifica punctele forte și sla­be, vor elabora un plan de activități în vederea soluționării problemelor identificate. Totodată, ei vor trebui să gestioneze bugetele în conformi­tate cu prioritățile instituției și cu principiile de autonomie, dar și să inițieze parteneriate cu comuni­tatea, să identifice surse extrabu­getare etc. Aceste acțiuni necesită anumite abilități, ce pot fi obținute în cadrul programului de formare continuă”, a precizat formatorul.

Săptămâna trecută, încă 20 de formatori au fost instruiți pen­tru a pregăti pedagogii în vederea implementării Standardelor de competență profesională ale ca­drelor didactice din instituțiile de învățământ general.

Conform datelor Biroului Na-țional de Statistică, în anul de studii 2015-2016, la instituțiile de învățământ primar și general și-au desfășurat activitatea didactică 29,6 mii de pedagogi, iar numărul cadrelor manageriale a constituit 3,5 mii de persoane.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand