21 iulie 2024
Chisinau
Social

Dezvoltarea economică a ţării cu eforturile diasporei

Loading
Social Dezvoltarea economică a ţării cu eforturile diasporei
Dezvoltarea economică a ţării cu eforturile diasporei
diaspora-guvern

Foto: gov.md

 

Un program de granturi pen­tru promovarea inițiativelor cu caracter inovativ ale mol­dovenilor din diasporă a fost lansat de curând în ţara noastră. Programul „Diaspo­ra Engagement Hub” preve­de acordarea a 39 de granturi în valoare totală de 125 de mii de franci elvețieni, sumă oferită de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvol­tare.

 

Potrivit reprezentanţilor Biro­ului pentru Relaţiile cu Diaspora, scopul acestui program este de a consolida eforturile diasporei mol­doveneşti asupra dezvoltării dura­bile a ţării noastre. Granturile vor fi acordate pentru reîntoarcerea profesională a diasporei, pentru proiecte inovatoare ale moldove­nilor aflaţi în străinătate şi parte­neriate strategice regionale.

Astfel, pentru reîntoarcerea pro­fesională a diasporei vor fi acor­date 18 granturi a câte 2000 de franci elveţieni, în scopul încurajă­rii transferului de capital uman și de experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova.

Totodată, 16 granturi a câte 4000 de franci elveţieni vor fi pen­tru implementarea unor proiecte și activități cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe tran­sferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale.

De asemenea, cinci granturi a câte 5000 de franci elveţieni vor fi oferite asociațiilor din diaspo­ră pentru desfășurarea diferitelor acțiuni cu caracter social-economic regional, comunitar, educațional și de sănătate. Acestea vor fi imple­mentate de grupuri de inițiativă compuse din câte cel puțin două asociații ale diasporei din mini­mum două țări și o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova.

Reprezentanţii Guvernului au anunţat că lansarea acestui pro­gram de granturi are loc într-un context în care este nevoie mai mult ca oricând de valorificarea expertizei din partea diasporei moldoveneşti pentru susţinerea ţării noastre.

O prioritate a actualului Guvern este creșterea bunăstării oame­nilor și dezvoltarea economică a țării. Guvernul are toată deschide­rea pentru a facilita transferul de competențe, de experiență profesi­onală, de cunoștințe, de bune prac­tici de la reprezentanții diasporei către cei din interiorul țării pentru mai multă performanță.

În acelaşi timp, reprezentan­ţii Guvernului au declarat că sunt determinaţi să recâștige încre­derea moldovenilor din diasporă prin acțiuni concrete şi eficiente. Printre acestea se numără susţine­rea programelor Biroului pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat, precum şi aprobarea Stra­tegiei naționale „Diaspora 2025”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand