14 iunie 2024
Chisinau
Social

Dezacord privind recuperarea zilelor declarate libere în contextul pandemiei

Loading
Social Dezacord privind recuperarea zilelor declarate libere în contextul pandemiei
Dezacord privind recuperarea zilelor declarate libere în contextul pandemiei
Vocea poporului

Chiar dacă sindicatele nu au fost de acord cu modul în care s-a propus recuperarea zilelor declarate libere în contextul situației excepționale, pentru că intră în contradicție cu pre­vederile Codului muncii, Gu­vernul a decis totuși să aprobe hotărârea în cauză.

Astfel, conform Hotărârii cu privire la modul de recupera­re a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale, acest lucru se va produce prin extinderea timpului zilnic de muncă, dar și prin trans­formarea mai multor zile libere în lucrătoare.

Anterior, în avizul lor la hotă­rârea sus-menționată, sindicaliștii subliniau că prevederea ce are drept scop recuperarea orelor de lucru echivalente cu 10 zile libere, prin majorarea, începând cu 18 mai, a zilelor de luni până vineri a timpului zilnic de muncă cu o oră şi reducerea pauzei de masă cu 30 de minute, vine în contradic­ţie cu prevederile Codului muncii. În context, s-a propus să fie sta­bilită recuperarea tuturor zilelor declarare libere, 22 la număr, prin zilele de sâmbătă pe parcursul anilor 2020-2021.

Conform avizului, majorarea timpului zilnic de muncă cu o oră sau reducerea pauzei de masă cu 30 de minute sunt prerogative stabilite pentru angajator şi sala­riat care se negociază şi se con­sfinţesc în regulamentul intern al unităţii, în contractul colectiv şi în contractul individual de muncă.

 

În răspăr cu legislația

Experții sindicali au fost de pă­rere că nici anumite reţineri din salariu pentru zilele nerecuperate din plăţile ce se cuvin salariatu­lui, prevăzute în hotărâre, nu se încadrează în dispoziţiile Codului muncii.

Sindicaliștii au argumentat și prin faptul că reţinerea din sala­riu a sumei achitate pentru zilele fără acoperire ale concediului de odihnă anual nu se face în câte­va cazuri legate de încetarea sau suspendarea activității, inclusiv cel de pensionare sau înmatricu­lare la o instituţie de învăţământ, dar și în alte temeiuri prevăzute de Codul muncii, contractul co­lectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor.

Astfel, potrivit hotărârii apro­bate de Guvern, pentru recupera­rea celor 12 zile declarate libere au fost stabilite următoarele zile lucrătoare pe parcursul anului 2020: 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie.

Totodată, orele de lucru echi­valente cu 10 zile libere vor fi recuperate, începând cu 1 iulie 2020, prin majorarea, în zilele de luni până vineri, a timpului zilnic de muncă cu o oră și redu­cerea pauzei de masă cu 30 de minute.

În același timp, în zilele de 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septem­brie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie, activitatea sala-riaților cu durata normală a tim­pului de muncă se va organiza după următorul regim de muncă: de la 8:00 până la 16:30, cu pa­uza de masă de la 12:00 până la 12:30.

În zilele de luni până vi­neri, regimul zilnic de muncă se stabilește: de la ora 8:00 până la 17:30, cu pauza de masă de la 12:30 până la 13:00, în instituțiile și autoritățile publice din subor­dinea Guvernului pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă. Concomitent, pentru alte instituții și autorități publice, re­gimul de muncă va fi stabilit de conducătorul entității.

În nota informativă la proiec­tul hotărârii cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale, autorii au specificat că documentul a fost prezentat autorităților publice și partenerilor sociali pentru avi­zare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand