16 iunie 2024
Chisinau
Social

Deși s-a micșorat cu 0,7 la sută, fenomenul „salariul în plic” încă persistă

Loading
Social Deși s-a micșorat cu 0,7 la sută, fenomenul „salariul în plic” încă persistă
Deși s-a micșorat cu 0,7 la sută, fenomenul „salariul în plic” încă persistă
diez.md

Munca nedeclarată în rân­dul salariaților în anul 2020 încă persistă, prezintă Biroul Național de Statistică (BNS). Astfel, circa 6,5% din numărul total de angajatori în conti­nuare practică neîntocmirea contractelor individuale de muncă, numărul dat fiind în descreștere cu 0,7% față de anul 2019 (7,2%).

În baza doar a înțelegerilor verbale sunt angajați mai mulți bărbați în comparație cu femeile, iar domeniile principale în care se aplică această practică sunt agricultura (59,1%), construcțiile (14,1%), comerțul (10,5%) și in­dustria (6,3%).

Potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat, în primele șase luni ale anului 2020, în cazul a 107 controale fiscale au fost de­pistate încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă.

Utilizarea achitării salariilor în plic este un fenomen care ge­nerează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetului asi­gurărilor sociale, fondurilor asi­gurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemijlocit asupra angajaților și angajatorilor.

 

Nu dețin calificare profesională

Potrivit datelor Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la înce­putul anului 2021, prin interme­diul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) s-a lucrat cu 41817 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 11455 șomeri noi înregistrați (27,4%).

52,6% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 47,4% femeile, iar 34,6% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 3 luni ale anului cu­rent, 34,8% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (3990). Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (66,0%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesio­nală (7555).

Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban – 66,8% (7649) și, respectiv, 33,2% (3806). La sfârșitul lunii martie curent, în evidență la STOFM erau 28105 șomeri, dintre care 13696 femei (48,7%) și 7574 locuri de muncă vacante active.

 

Deficitul de forță de muncă se va menține

Recent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Mun­ca (ANOFM) a organizat o ședință online cu reprezentanții Comite­telor Sectoriale în cadrul căreia a prezentat Prognoza pieței muncii pentru anul 2021 și Barometrul oportunităților de angajare, inclu­siv în contextul crizei provocate de Covid-19. Rezultatele studiului vor servi la evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piața muncii, la informarea absolvenților gimna­ziilor și liceelor despre profesiile prioritar solicitate pe piața mun­cii, inclusiv ghidarea în carieră. La fel, studiul va servi la identificarea numărului de persoane ce ur­mează a fi îndreptate la cursuri de formare profesională a șomerilor.

Potrivit studiului, deficitul de forţă de muncă se va menţine şi în anul curent. Printre principale­le motive fiind lipsa personalului calificat cu experienţă, numărul redus de solicitanţi şi imposibili­tatea de a oferi salariul necesar.

Prognoza pieței muncii pe termen scurt a fost elaborată în urma chestionării unui eșantion de 2949 angajatori din diverse ramuri ale economiei nationale, din care 74,3% sunt din sectorul privat, 18,7% din sectorul public şi 7% reprezintă companii cu altă formă de proprietate, ponderea cea mai mare constituind anga­jatorii cu un număr mai mic de 50 angajați (cca 68%).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand