25 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Demisia vs. indemnizația de eliberare din serviciu

Loading
Cititorii ne scriu Demisia vs. indemnizația de eliberare din serviciu
Demisia vs. indemnizația de eliberare din serviciu
locuri-de-munca

Foto: independent.md

 

„Întreprinderea la care lucrez va fi lichidată pe motiv de sus­pendare a licenței. Zilele trecute, am fost preîntâmpinată, cu două luni înainte, conform legislației, că voi fi concediată. Mă intere­sează dacă pot să scriu o cerere ca să fiu concediată din momen­tul când am primit preavizul sau sunt obligată să mai lucrez două luni? Mi-e teamă că, pe parcursul acestor două luni, angajatorul nu o să plătească intenționat prima, astfel încât să fie micșorat sala­riul mediu luat ca bază pentru calcularea indemnizației de con­cediere și a celorlalte plăți prevă­zute de Codul muncii. Eu însă am lucrat cinstit 26 de ani la această întreprindere și nu vreau să pierd nici un bănuț. Sfătuiți-mă cum să procedez.

 

Elizaveta Gurin, Chișinău”

 

Potrivit reprezentanţilor Departa­mentului juridic al Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, în caz de lichidare a unității, există o procedu­ră specială de concediere, prevăzută la art. 88 din Codul muncii, a cărei condiții urmează a fi respectate de către angaja­tor, care nu pot fi modificate sau aplicate la discreția părților.

Cât privește dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte (art. 85 din Codul muncii), acest drept poate fi realizat de salariați indiferent de situația creată la unitate (reorganizare, lichidare etc.).

Însă ar trebui să se rețină că, în caz de demisie, salariații nu mai benefici­ază de indemnizația de eliberare din serviciu, prevăzută la art. 186 din Codul muncii, în legătură cu lichidarea unităţii (art. 86, alin. (1), lit. b) din Codul mun­cii), și anume:

a) pentru prima lună, plata unei in­demnizaţii de eliberare din serviciu este egală cu mărimea însumată a unui sa­lariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu sa­lariaţii în cauză nu a încetat anterior (art. 81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate;

b) pentru a doua lună, plata unei in­demnizaţii de eliberare din serviciu este egală cu cuantumul salariului mediu lu­nar dacă persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii;

c) pentru a treia lună, plata unei in­demnizaţii de eliberare din serviciu e egală cu cuantumul salariului mediu lu­nar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calenda­ristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în câmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv.

Totodată, este important de men-ționat că, în cazul plasării persoanei concediate în câmpul muncii pe parcur­sul lunilor indicate la lit. b) şi c), indem­nizaţia se va achita pe perioada de până la data angajării acesteia.

Referitor la intenția angajatorului privind plata unor prime, este de men-ționat faptul că acordarea sau plata acestora ține de un drept al angajatoru­lui, nu și de o obligație a acestuia (art. 137 din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand