24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Delegația moldovenească a participat, în premieră, la Congresul EPSU, la Toulouse

Loading
Fără categorie Delegația moldovenească a participat, în premieră, la Congresul EPSU, la Toulouse
Delegația moldovenească a participat, în premieră, la Congresul EPSU, la Toulouse
congres-touluse

Foto: epsucongress2014.eu

În ultima decadă a lunii mai, la Toulouse (Franța), s-a desfășurat Con­gresul IX al Federației Europene a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU). Evenimentul a întrunit peste 300 de delegați și circa 70 de ob­servatori, reprezentând 174 de sindicate din 44 de țări europene. Mol­dova a fost reprezentată de o delegație formată din trei lideri sindicali: Ana Selina, președinta Comitetului Republican al «Sindindcomser­vice», Victor Benu, președintele Sindicatului «Sănătatea», și Veaceslav Rufala, președintele Uniunii Sindicatelor din Energetică.

 

 

Toți membrii delegației moldovenești au apreciat înalt efortul celor care au organizat congresul, totodată ei au fost impresionați de nivelul de pregătire al fo­rului, dar și al participanților.

„Ne-a impresionat până și deschiderea lucrărilor congresului. În cadrul ceremoni­ei, discursurile oficialilor, laconice, au fost alternate cu scene jucate de actorii unui teatru local și dedicate activității sindicale, ne spune Veaceslav Rufala. Am fost uimiți de faptul că administrația orașului Toulo­use s-a implicat financiar în organizarea congresului. Raportul Secretarului Gene­ral cu privire la activitatea desfășurată n-a durat mai mult de 15 minute. Oficialul s-a referit la realizarea direcțiilor de bază ale activității și la rezultatele înregistrate”.

„Regulamentul prevedea discursuri de 5-7 minute. Cei care nu au înaintat soli­citări interveneau cu propuneri de pe loc, însă durata acestora nu depășea 5 minu­te. De notat că niciun discurs nu conținea mesaje critice, vorbitorii referindu-se doar la ceea ce a fost realizat, ceea ce n-a fost realizat și înaintau propuneri privind eficientizarea activității în viitor”, ne spu­ne Victor Benu.

 

g_cnsm

Sindicatele din țările europene se pronunță împotriva politicilor de austeritate

 

Sloganul congresului a fost „Europa Noastră: echitate socială, servicii publice, locuri de muncă pentru toți!”. Respectiv, ideea „Europa pentru oameni” a fost una de bază în cadrul actualului for. Delegații la congres au aprobat 20 de rezoluții și două documente: Rezoluția urgentă pri­vind modificarea Legii cu privire la avor­turi în Spania și Declarația privind situația și căile de depășire a crizei din Ucraina.

Potrivit Anei Selina, toate documen­tele aprobate la congres au drept obiec­tiv consolidarea forțelor pentru a opune rezistență liberalizării sferei serviciilor publice, neadmiterea transformării servi­ciilor de importanță vitală într-o sursă de venituri pentru companiile private.

„Ne-a impresionat în mod deosebit reacția critică a sindicaliștilor la politi­ca de austeritate promovată de Uniunea Europeană. Această politică a afectat, în primul rând, calitatea serviciilor publice și accesul la acestea, ceea ce se soldează cu pauperizarea continuă a oamenilor și cu agravarea sărăciei. Promotorii acestei politici se îmbogățesc, iar oamenii muncii, care continuă să sărăcească, au de sufe­rit”, notează Ana Selina. Politica de auste­ritate a afectat mai multe țări, printre care Grecia, Irlanda, Italia, Spania, Portuga­lia, inclusiv Ucraina. O primă consecință a fost reducerea locurilor de muncă și a salariilor. În plus, austeritatea sporeşte și mai mult inechitatea. Astfel, persoanele nu mai au acces la servicii medicale și la sanitație, sporește șomajul. De notat că în aceste țări cota șomajului în rândurile ti­neretului ajunge la 35-40 la sută.

 

Succesele mișcării sindicale din Europa

 

Sindicatele din mai multe țări europene la care s-au alăturat și cele din Moldova și-au prezentat realizările concrete în lupta pentru drepturile angajaților pe parcursul ultimilor cinci ani. S-a dovedit că aceste realizări sunt considerabile.

„Au performanțe la capitolele indemnizații la concediu pentru toți, inclusiv în cazul concediilor pentru îngrijirea copi­lului, condiții de muncă și salarii pentru femeile și bărbații care prestează aceeași muncă, suplimente pentru lucrul pes­te program, pentru munca prestată în condiții nocive, interzicerea muncii copi­ilor, facilități sociale, asigurarea cu pensii și asistență socială pentru șomeri, secu­ritatea și sănătatea în muncă, dreptul la grevă, negocieri colective la toate nivelu­rile etc.”, ne vorbește Victor Benu despre performanțele sindicatelor din statele eu­ropene.

Încă un succes al mişcării sindicale din Europa, în opinia Anei Selina, ar fi lupta eficientă împotriva privatizării întreprin­derilor din domeniul alimentării cu apă.

„Acest serviciu revine în gestiunea sta­tului, în special în Marea Britanie, Grecia, Franţa, în țările scandinave. Sindicatele au spulberat mitul precum că sectorul de stat nu este în stare să gestioneze serviciile so­ciale. EPSU a desfăşurat timp de cinci ani două campanii eficiente. Au fost colectate 1,2 milioane de semnături, în colaborare cu societăţile civile dintr-un şir de ţări eu­ropene privind dreptul la apă potabilă, au fost desfăşurate negocieri cu Comisia Eu­ropeană, după care aceasta a recunoscut apa ca fiind un bun comun care nu trebuie să ajungă obiect de comerţ. A fost obţinut acordul pentru a fixa juridic acest acord”, relatează Ana Selina

Statele nu trebuie să acopere datoriile băncilor pe seama majorării impozitelor pentru angajaţi şi a reducerii serviciilor sociale, spune Victor Benu, relatându-ne despre alte subiecte abordate la congres.

Dreptatea financiară este un alt succes al sindicatelor din ţările europene din ul­timii ani, susţine Ana Selina. „A fost ela­borată legea despre tranzacţia financiară, fapt care va permite majorarea veniturilor în bugetele de stat, dar şi restituirea ba­nilor folosiţi de corporaţii în scopurile lor. A fost încheiat un acord privind lichidarea instrumentelor de escrocherii fiscale. Di­rectiva stabileşte normele sociale generale pentru întreaga Europa”.

La congres a fost ridicată şi problema egalităţii de gen. Apropo, printre delegaţi, 46% erau femei. În general, mişcarea sin­dicală promovează în cel mai serios mod egalitatea dintre bărbat şi femeie. Priori­tare sunt achitarea egală pentru munca egală, promovarea femeilor în structurile decizionale ale statului. Mişcarea sindica­lă are realizări frumoase în acest sens.

În iunie 2012, a fost semnat primul acord privind egalitatea de gen, care a permis majorarea salariilor femeilor cu 30%, fapt care a condus la reducerea de­calajului în achitarea muncii femeilor şi cea a bărbaţilor.

 

Noi metode de activitate a sindicatelor

 

În cadrul congresului a fost desfăşura­tă o masă rotundă în problema motivării aderării la sindicate. „Audiind dezbaterile asupra rezoluţiilor, la care au participat activ sindicatele din Anglia, Spania, Ger­mania, Olanda, Italia, Norvegia, Elveţia, Franţa, am înţeles că până nu vom schim­ba mentalitatea nu doar a membrilor de sindicat, dar şi a liderilor sindicali în ceea ce ţine de solidaritate, organizarea activi­tăţilor şi gestionarea corectă a bugetului sindical, vom sta pe loc şi vom continua să pierdem membri de sindicat. De exem­plu, sindicatele din Olanda din domeniul serviciilor publice (650 de mii de mem­bri) anual cheltuiesc pentru organizare şi recrutare peste trei milioane de euro!”, a menţionat Veaceslav Rufala.

„Au fost discutate şi noi metode de atragere în rândurile sindicatelor. Mi s-a părut extrem de interesantă ideea atra­gerii oamenilor în rândurile sindicatelor astfel încât ei să devină participanţi activi la lupta pentru drepturilor lor. Această experienţă a fost implementată cu succes în diverse ţări ale Europei. Participarea la congres ne-a îmbogăţit, ne-a insuflat opti­mism şi încredere că, preluând experienţa mişcării sindicale din ţările europene, noi am putea avea realizări şi mai mari”, a fă­cut bilanţul participării delegaţiei noastre la congres Ana Selina.

 

P.S. EPSU este cea mai impor­tantă structură din Federaţia Europeană a Sindicatelor. Ea numără opt milioane de anga­jaţi care fac parte din 250 de sindicate europene.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor