22 mai 2024
Chisinau
Social

Deficitul de cadre calificate, acoperit cu specialişti din străinătate

Loading
Social Deficitul de cadre calificate, acoperit cu specialişti din străinătate
Deficitul de cadre calificate, acoperit cu specialişti din străinătate
adevarulfinanciar.ro

Extrem de întârziată, activitatea de constituire şi asigurare a func­ţionalităţii comitetelor sectoriale pentru formare profesională dă unele semne de înviorare în ulti­ma vreme. Pe lângă faptul că a fost atribuită sindicatelor şi patronate­lor, ea este tot mai mult impulsio­nată de reprezentanţii Guvernului. De vreme ce agenţii economici se confruntă deja cu insuficienţă de cadre calificate, Guvernul recurge la angajarea de specialişti din stră­inătate.

Activizarea comitetelor sectori­ale este una dintre cele mai impor­tante priorităţi pentru sindicate, la fel ca şi pentru Guvern, a menţio­nat Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, la o întrunire recentă. Un astfel de angajament este prevăzut în Acordul de Asoci­ere a ţării noastre la Uniunea Eu­ropeană.

„Vectorul european ne impune să facem revizuiri în toate domenii­le de activitate economică. Priorita­ră rămâne a fi pregătirea cadrelor, ajustarea programelor de formare profesională în corespundere cu standardele europene”, a subliniat vorbitorul.

 

Angajarea de profesioniști din afară nu întotdeauna este justificată și e în dezavantajul celor autohtoni

 

În prezent, în ţara noastră exis­tă şase comitete sectoriale – în domeniile construcţii, agricultură, comunicaţii, transporturi, industria uşoară, precum şi cel al comerţului, hotelurilor şi restaurantelor. Aces­tea au început să dezvolte parte­neriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale, în scopul corelării ca­lificărilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand