25 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Declararea grevei la unităţile economice. Ratificărea convențiilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Declararea grevei la unităţile economice. Ratificărea convențiilor
Declararea grevei la unităţile economice. Ratificărea convențiilor
greva

Foto: antena3.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Decizia privind declararea grevei la unităţile economice

 

guestion

Cine este în drept să declare grevă la nivel de unitate în cazul în care există toate motivele?

 

Artur Ghenciu, Chișinău

 

Hotărârea privind declararea grevei în unitate se ia de către reprezentanții salariaților, adică de Comitetul sindical sau de adunarea membrilor de sindicat (art. 362 din Codul muncii). Art. 22 din Legea sindicatelor arată că, în scopul apărării drepturilor sindicatelor, prote­jării de samavolnicia patronilor, influențării asupra autorităților publice în vederea promovării unei politici social-economice ce ar corespunde intereselor lucrătorilor, organul sindical, de sine stătător sau la decizia membrilor sindicatului respectiv, organizează și desfășoară, în modul stabilit de lege, greve și alte acțiuni de protest.

 

Solicitare repetată a ratificării unor convenții

 

guestion

Doresc să aflu dacă Convenția Organizației Internaționale a Muncii care prevede standardele minime de securitate socială este sau nu ratificată de Republica Moldova?

 

Claudia Borozan, Ialoveni

 

Standardele minime de securitate socială fac obiectivul Convenției Organizației internaționale a Muncii nr. 102. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a cerut Guvernului Republicii Moldova să inițieze procedura de ratificare a mai multor convenții ale acestui or­ganism internațional la care este parte și anume convențiile nr. 175, 156, 128, 173 și altele, inclusiv 102, care se referă la protecția socială a populației. Unele convenții ale OIM din cele propuse de CNSM sunt pre­zentate în Parlament pentru ratificare, pe altele, cum este şi Convenția nr. 102, Guvernul Republicii Moldova nu se grăbește să le înainteze or­ganului legislativ, pe motiv că actualmente nu pot fi garantate standar­dele minime de securitate socială, prevăzute de acest document.

CNSM nu susține această poziție a Guvernului Republicii Moldova și va cere repetat inițierea procedurii de ratificare a Convenției nr. 102.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand