21 mai 2024
Chisinau
Social

Decizii amânate în mai multe probleme prioritare pentru salariaţi

Loading
Social Decizii amânate în mai multe probleme prioritare pentru salariaţi
Decizii amânate în mai multe probleme prioritare pentru salariaţi
Vocea poporului

Deşi s-au arătat receptivi faţă de mai multe solicitări ale sindi­catelor, reprezentanţii Guvernului au amânat până la urmă luarea deciziilor în majoritatea chestiuni­lor de pe agenda celei mai recente şedinţe a Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colec­tive. Ei și-au motivat poziția prin necesitatea de a purta discuţii mai detaliate şi au promis ca, în unele subiecte importante, acestea să fie organizate cât de curând posibil.

Cu referire la o chestiune lega­tă de organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice centrale cu competenţe în domeniul securi­tăţii şi sănătăţii în muncă, propu­nerea de a o discuta ulterior la o şedinţă separată a venit chiar din partea lui Oleg Budza, preşedin­tele CNSM. Or, problema are mai multe necunoscute, care indică faptul că mecanismele de funcţio­nare a instituţiilor în cauză nu ar fi fost gândite încă până la capăt.

Oleg Budza a subliniat că, deşi reforma în domeniul controlului de stat asupra activităţii de între­prinzător a fost iniţiată cu mult timp în urmă, unele modificări de îmbunătăţire a cadrului legal pentru a uşura viaţa salariaţilor şi a angajatorilor se mai lasă aştep­tate.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand