25 iunie 2024
Chisinau
Social

„De gradul de pregătire a tinerilor va depinde calitatea vieții societății”

Loading
Social „De gradul de pregătire a tinerilor va depinde calitatea vieții societății”
„De gradul de pregătire a tinerilor va depinde calitatea vieții societății”
Vocea poporului

La final de an, membrii Comisiei de Tineret a CNSM s-au întrunit în ca­drul seminarului cu genericul „Lea­dership și team building”. Totodată, participanții au vorbit și despre reali­zările înregistrate în anul 2023, peri­oadă în care au organizat mai multe activități pentru a consolida echipa Comisiei de Tineret, au dezvoltat capacitățile și competențele tinerilor în domeniul sindical prin campanii de informare, forumuri, seminare, conferințe, training-uri, precum și competiții sportive, comunicare prin intermediul rețelelor sociale etc. În Republica Moldova, aproape fieca­re a treia persoană este tânără și are vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Despre rolul și locul organizației de ti­neret în cadrul sindicatelor am vorbit cu Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM.

Lilia Franț: Organizația de tineret are o misiune foarte dificilă. Pentru că tinerii sunt în căutarea unui loc de muncă mai bun, unii dintre ei pleacă peste hotare. Pe par­cursul anului,  a fost schimbată de mai multe ori  componența Comisiei de Tineret. De aceea, ne-am și întâlnit acum, spre fi­nal de an, ca să vedem ce s-a realizat în 2023. Cea mai mare muncă a fost depusă în vederea pregătirii tinerilor pentru piața muncii. Tot ei au fost cei care au depis­tat o lacună: tinerii intră pe piața muncii fără să-și cunoască drepturile în calitate de angajați. Vreau să vă zic că tot tinerii sunt cei care au venit cu proiecte în cadrul Școlii sindicale și au prezentat abordări noi de rezolvare a problemelor clasice sin­dicaliste. De asta și credem că e necesar foarte mult de investit în acest domeniu și de continuat pregătirea acestor lideri.

Vocea Poporului: Cum sunt atrași tine­rii în sindicate?

Lilia Franț: Nu e ușor, pentru că ei cu­nosc puține lucruri despre sindicate. Unii știu din familie cu ce se ocupă sindicate­le, părinții fiind membri ai unor organizații primare, și foarte puțini din mediul școlar. Deci, ei iau cunoștință de sindicate abia când intră pe piața muncii. Studenții pri­mesc unele informații, dar foarte vagi. Și atunci această sarcină de pregătire revine liderului organizației sindicale primare. Și contează foarte mult cât de bine este pre­gătit liderul sindical și câtă pasiune depune în ceea ce face.

Vocea Poporului: Vreau să întreb și despre modernizarea sindicatelor, că acum nevoile salariaților sunt altele decât cele care au fost înainte.

Lilia Franț: Este nevoie de un suflu nou. Nu poți să vorbești despre moder­nizare doar de la nivel național. Trebuie să o vezi la toate nivelurile, cu o aborda­re constructivă. Sindicatele întotdeauna au fost conservatoare și asta le-a făcut să se mențină într-un mediu nu prea favo­rabil. Dar, totodată, suflul nou care poate fi introdus în acest sistem rezidă în coe­ziunea dintre experiență și noutatea, mo­dernizarea cu care vin tinerii. De asta este important astăzi să discutăm despre ace­le principii pe care le promovează struc­turile internaționale. Participarea tinerilor în structurile decizionale este un mecanism bun de care trebuie să se țină cont. Până la urmă, tinerii constituie vii­torul societății și de gradul de pregătire a acestora va depinde calitatea vieții întregii societăți.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand