23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

De ce sindicatele teritoriale ajung să fie depăşite de situaţii?

Loading
Fără categorie De ce sindicatele teritoriale ajung să fie depăşite de situaţii?
De ce sindicatele teritoriale ajung să fie depăşite de situaţii?

 

 

malai

Foto: vocea.md

Alexandru Malai de mai bine de un an şi jumătate este preşedinte al Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei. În acest răstimp, mărturiseşte dum­nealui, a reuşit să se convingă că crearea şi funcţionarea instituţiei Consiliului in­terramural raional s-a dovedit a fi un pas foarte important pentru mişcarea sin­dicală din Moldova. În acelaşi timp, a înțeles că, din păcate, respectivele instituţii teritoriale de multe ori se pomenesc nepregătite, surprinse de valurile de probleme şi greutăţi care se abat asupra sindicatelor la nivel local.

 

Drept confirmare, Alexandru Malai invocă chiar cazul Con­siliului interramural din raio­nul Orhei. Respectiva structură teritorială este alcătuită din 15 asociaţii. Cum s-ar zice, fiecare componentă cu problemele şi specificul ei, precizează el. Astfel încât, până la urmă, se dovedeş­te că nu este atât de uşor pentru preşedintele consiliului, care are un rol de coordonator al activi­tăţii tuturor structurilor raionale, să cunoască cât de cât problemele fiecărei componente, pentru ca să se implice în soluţionarea acesto­ra. Or, nu este deloc simplu să fii iniţiat în egală măsură în miezul problemelor din educaţie, din do­meniul ocrotirii sănătăţii, sau, şi mai dificil din sectorul privat şi cel energetic.

 

Mai multă susţinere din partea sindicatelor de ramură

 

Tocmai pentru a nu admite ca structurile locale ale sindica­telor din ţară să fie depăşite de talazul de probleme, Alexandru Malai consideră drept oportun ca CNSM să organizeze mai des reuniuni ale conducătorilor con­siliilor interramurale raionale, cu participarea tuturor reprezentan­ţilor federaţiilor de ramură, pen­tru a fi familiarizaţi cu provocările care se atestă la nivel sectorial şi a cunoaşte soluţiile, ca mai apoi, revenind în raion, să le ajusteze la nivelul rigorilor locale.

Drept exemplu, preşedintele Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Orhei invocă sfera medicinei, care a cunoscut un proces profund, amplu de re­formare. Doar în raionul Orhei funcţionează 15 centre ale medi­cilor de familie, care poartă grija şi responsabilitatea pentru sănă­tatea locuitorilor din partea lo­cului. Fiecare instituţie medicală îşi are autonomia sa, bugetul său. Dânsul vrea să spună că s-a des­trămat organizaţia unică a ocro­tirii sănătăţii de altădată, însă, cu părere de rău, structura sindica­telor lucrătorilor medicali din ra­ion a rămas aceeaşi. Motiv pentru Alexandru Malai de a constata că reformele care se produc în multe domenii de activitate din ţară de­păşesc ritmul vieţii organizaţiilor sindicale din ţară.

 

Să nu ne lăsăm surprinşi de noianul de provocări şi probleme

 

Alexandru Malai declară fără ocoliş că activitatea sindicală rămâne în urma reformelor. În aceste condiţii, recunoaşte dân­sul, Consiliul interrramural raio­nal nici nu reuşeşte să fie la curent cu atmosfera în care activează an­gajaţii din instituţiile medicale, să afle care este soarta membrilor organizaţiilor sindicale din unită­ţile medicale reformate. Bunăoa­ră, la momentul de faţă, Consiliul interramural raional Orhei are cunoştinţă doar despre existenţa a două organizaţii sindicale ale lucrătorilor medicali din cele 15 instituţii medicale, câte activea­ză pe teritoriul raionului Orhei. Alexandru Malai mărturiseşte că, pur şi simplu, nu-l duce mintea şi capul cum să procedeze ca să-i atragă în organizaţia raională şi pe angajaţii din restul instituţiilor medicale. De aceea, după cum a menţionat dumnealui, contează pe un ajutor nesperat din par­tea Sindicatului „Sănătatea”. Or, după cum precizează el însuşi, angajaţii din sfera medicinei re­prezintă o forţă uriaşă şi ar fi re­gretabil să n-o antrenăm în acti­vitatea sindicală a ţării.

Ţara se află, practic, în pra­gul unei etape de descentralizare profundă, masivă a administra­ţiei publice, avertizează preşe­dintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei. Însă, cu părere de rău, constată Alexandru Malai, nu se cunoaşte care va fi rolul şi locul sindicate­lor în procesul reformei teritorial-administrative. Cu atât mai grav, insistă dumnealui, cu cât acest proces ar putea să aibă loc într-un ritm vertiginos şi, în consecinţă, organizaţiile sindicale nu ar avea timp pentru a se pregăti de refor­ma respectivă.

De aceea, el consideră că este nevoie de o restructurare a re­surselor umane, de o regândire a abilităţilor, atribuţiilor orga­nizaţiilor sindicale. Din această perspectivă, trebuie să ne aştep­tăm, explică dumnealui, la o mo­dificare radicală a unui şir întreg de legi, precum cea a organizării teritorial-administrative, a finan­ţelor publice şi a multor altora, punerea în aplicare a cărora va necesita o antrenare de amploare a resurselor umane din structu­rile administraţiei publice. Ce se va întâmpla cu angajaţii din sfera dată? Câţi vor fi disponibilizaţi, după care reguli? Unde vor fi an­gajaţi? Câţi vor rămâne să active­ze în continuare şi în ce condiţii vor munci aceştia?

Pentru că, după cum ne lămu­reşte Alexandru Malai, în prezent, în ţară sunt peste 900 de primării. Însă, după reforma administra­tiv-teritorială, numărul lor se va înjumătăţi ca urmare a creşterii censului de locuitori, adică a nu­mărului strict de persoane nece­sar pentru crearea unei primării. În consecinţă, va fi afectată soarta a sute sau chiar mii de funcţio­nari, specialişti din administraţia publică locală. Se vor schimba relaţiile dintre angajatori şi anga­jaţi. Unde se vor regăsi sindicatele în contextul noilor relaţii, schim­bări? – se întreabă preşedintele Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Orhei.

Desigur, sindicatele nu sunt abilitate cu funcţie de iniţiativă legislativă, dar, insistă Alexandru Malai, nimeni nu ne interzice să participăm activ la elaborarea actelor legislative. Este impor­tant să nu ratăm această etapă în procesul de elaborare a noilor legi. De exemplu, în raionul Or­hei există 38 de primării, fiecare având în medie câte 7-8 lucrători. Însă, în urma reformei admi­nistrativ-teritoriale, care bate la uşă, ar putea rămâne mai puţin de jumătate dintre ele. Ce soartă îi aşteaptă pe funcţionarii publici care o viaţă întreagă au muncit la primărie? Trebuie să înţelegem că eventuala descentralizare va avea un efect devastator asupra anga­jaţilor din administraţia publică locală. Cu atât mai mult, aver­tizează preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor, cu cât la momentul de faţă nu putem admite o descentralizare radica­lă a regimului funciar. Deoarece trebuie creată o bază de date care să-i ofere cetăţeanului informaţia necesară, încât acesta să nu aler­ge la capitală după orice ţidulă. Unde mai pui că angajarea unei persoane necesită vreme şi chel­tuieli pentru instruire.

 

Este nevoie de un centru de instruire continuă

 

O altă provocare pentru organi­zaţiile raionale sindicale, potrivit lui Alexandru Malai, o reprezentă aplicarea prevederilor Acordu­lui de Asociere dintre RM şi UE. În opinia lui, rămâi cu impresia că perspectivele implementării acestui document nu reprezintă o preocupare pentru structurile te­ritoriale din ţară. Nu este studiat, analizat impactul punerii în apli­care a Acordului asupra activităţii organizaţiilor teritoriale, nimeni nu se întreabă cum vor activa acestea în condiţiile noi, conform rigorilor europene? Astfel, Consi­liul interramural al sindicatelor din raionul Orhei, în lipsa unor experţi locali, a invitat specialişti din capitală pentru a le explica liderilor sindicali din raion con­secinţele implementării prevede­rilor Acordului de asociere a RM la UE. Din păcate, aceste acţiuni au un caracter ocazional, însă este nevoie de un proces continuu de instruire. De aceea, Alexandru Malai crede drept oportună crea­rea unui centru special în cadrul CNSM sau în cadrul Institutului Muncii pe problema integrării europene, în care să se organizeze lecţii privind rolul sindicatelor în acest context.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor