25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Daria Bostan: „Faceți tot ce este în puterile voastre ca să apărați interesele angajaților”

Loading
Dialoguri Daria Bostan: „Faceți tot ce este în puterile voastre ca să apărați interesele angajaților”
Daria Bostan: „Faceți tot ce este în puterile voastre ca să apărați interesele angajaților”
sindicate.md

Lipsa locurilor de muncă și a condițiilor decente de trai, munca informală, marginalizarea femeii din mediul rural, creșterea riscului de violență față de femei, dar și acce­sul limitat la servicii medicale de calitate sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă femeile din sate. Peste câteva zile vom marca Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Problemele cu care se confruntă acestea nu o dată au fost abordate în cadrul activităților organi­zate de femeile sindicaliste, au fost inserate în nenumăra­te apeluri către autorități. Ce s-a reușit de îmbunătățit la acest capitol, dar și alte probleme din teren am încercat să aflăm de la Daria Bostan, președinta Consiliului de fe­mei din cadrul Federației „Agroindsind”, reprezentantă a CNSM în raionul Anenii Noi.

– În fiecare an ne-am străduit să marcăm această zi prin diferite activități. Am adunat femeile din toate raioanele, am discutat pro­blemele cu care se confruntă aces­tea și am înaintat autorităților mai multe solicitări în acest sens. Câte ceva am obținut, în anii trecuți, însă multe dintre solicitările noastre au rămas să stea undeva prăfuite prin sertare și nu am primit nici un răs­puns. Când șef de stat era Nicolae Timofti, am adunat 10 mii de sem­nături ale femeilor din toate raioa­nele și, împreună cu un apel, le-am dus personal la președinție. Cu aceasta am și rămas. Nu a urmat nici o reacție. Problemele femeilor de la țară nu interesează pe nimeni. Vom vorbi și în acest an despre problemele cu care se confruntă, dar ce pot să le mai spun, dacă ele văd că, de la un an la altul, doar reiterăm solicitările noastre, însă nimic nu se soluționează. Vreau să remarc aici și faptul că despre sin­dicate se vorbește prea puțin, deși unele realizări se datorează anume faptului că sindicatele au insistat.

– Ce alte probleme vă mai semnalează femeile din localitățile rurale?

– Accesul la serviciile medicale este una dintre problemele ma­jore. Apoi, salariile mici. Am făcut un sondaj în rândul femeilor din agricultură. Salariul mediu din acest sector ajunge la doar trei mii de lei. Ce faci cu acești bani? Ce ne așteaptă pe noi la iarnă cu așa prețuri? Urmează lipsa de locuri de muncă pentru femei, indemnizațiile prea mici. A fost majorat și censul de pensionare – 63 de ani. Cum poate o femeie de la sat să lucreze până la 63 de ani? Să prășească, să curețe la vie? Nimeni nu ne dă nici un răspuns.

– Traversăm acum o perioa­dă critică din punct de vedere economic, social. Unul  dintre mijloacele pentru a le depăși este dialogul social. Cum are loc acesta în raionul Anenii Noi?

– Avem formată comisia tripar­tită pentru consultări și negocieri colective la nivel de raion. A fost semnată de către președintele raionului. Am elaborat și un pro­iect al Convenției colective (nivel teritorial). Urmează să ne întrunim zilele viitoare la comisia tripartită să discutăm și să aprobăm docu­mentul. Nu pot să zic că am avut multe întâlniri, discuții, dar nici piedici nu am avut. Discutăm ori de câte ori este nevoie și încercăm să găsim un compromis.

– Care sunt cele mai frecvente încălcări comise de angajatori în raport cu salariații, semna­late în raionul dvs.?

– Cele mai multe dintre acestea țin de respectarea legislației mun­cii, de orele de muncă, de salariza­re și securitatea la locul de muncă. Vă dau un simplu exemplu: o bună parte dintre femeile de la sate lucrează ca ziliere. De ce norme care să fie respectate putem vor­bi aici? Unde nu li se perfectează un contract de muncă, unde nu beneficiază de asigurare medica­lă, de indemnizații, de transferuri în fondul social, pentru a avea o pensie normală. O altă problemă pe care o tot semnalăm ține de zilele suplimentare de concediu. Este vorba despre bucătăresele de la grădinițe, din școli. Bucătarului-șef i se oferă trei zile în plus la concediu, dar bucătarilor simpli, celor care se trezesc la ora patru dimineața și vin să facă mâncare, nu li se adaugă nimic. Am cerut măcar 5-7 zile mai mult la conce­diu. Deocamdată, nu avem  nici o reacție. Este vorba de discriminare aici. Sunt doar câteva dintre exem­ple pe care vi le dau, dar sunt mult mai multe.

– De la un an la altul, Repu­blica Moldova devine tot mai depopulată. Rămânem fără forță de muncă, în consecință, fără sindicaliști.

– Dacă lucrurile vor merge tot așa, cred că Republica Moldova va rămâne și fără oameni. Creșterea prețurilor la toate produsele, scă­derea puterii de cumpărare, lipsa locurilor de muncă bine plătite vor alunga din țară încă mulți tineri. Vor pleca toți în căutarea unei vieți mai bune. Autoritățile trebuie să ia măsuri radicale în acest sens.

– Aveți un mesaj către colegi, lideri și membri de rând ai sindicatelor?

– Mereu le spun: faceți tot ce este în puterile voastre ca să apărați interesele angajaților. Tot puteți să obțineți prin Contractele colective, nu mizați pe alții. Liderul de sindicat trebuie să fie o per­soană devotată și puternică. Doar astfel va reuși în toate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand