24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Cursanţii şcolii sindicale vor avea un curriculum evoluat în noul an de studii

Loading
Без рубрики Cursanţii şcolii sindicale vor avea un curriculum evoluat în noul an de studii
Cursanţii şcolii sindicale vor avea un curriculum evoluat în noul an de studii
atelier-de-lucru

Ședinţa ordinară a ate­lierului de lucru privind elaborarea proiectului curriculumului şcolii sindicale pentru anii 2015-2016

 

Recent a avut loc ședinţa ordinară a ate­lierului de lucru privind elaborarea proiectului curriculumului şcolii sindicale pentru anii 2015-2016. 

 

Potrivit lui Nicolae Suru­ceanu, secretarul confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, participanţii la eveniment s-au concentrat pe modifica­rea şi completarea curriculu­mului pentru viitorii cursanţi, îmbunătăţirea tematicii în aşa fel, ca procesul de studii să devină mai eficace, mai concret, mai consistent, să corespundă obiectivelor şi scopului pe care şi-l propune şcoala sindicală. În acest sens, dumnealui a precizat că se ţine cont de sugestiile cursan­ţilor şi ale formatorilor şcolii sindicale. În afară de aceasta, participanţii la atelier au făcut propuneri vizavi de structura­rea curriculumului pe blocuri tematice, excluderea parale­lismului în ceea ce priveşte abordarea subiectelor.

S-a insistat ca proiectul curriculumului să fie conce­put cât mai simplu, mai prac­tic. Deoarece este destinat instruirii viitorilor activişti sindicali, adică a acelor per­soane care, ulterior, ar putea fi promovate în aparatul cen­tral al Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova, precum şi în cele ale sindica­telor de ramură. Or, miza o constituie persoanele tinere, care îşi propun să se realize­ze în domeniul sindicatelor. Tocmai din această perspec­tivă, ar fi de menţionat că s-a acordat o mare atenţie ches­tiunii privind selectarea cur­sanţilor şi ocuparea acestora după absolvirea cursurilor şcolii sindicale. Or, după cum a evidenţiat Nicolae Surucea­nu, unul dintre obiectivele de bază ale proiectului îl consti­tuie educarea unei noi genera­ţii de funcţionari sindicali.

Secretarul confederal al CNSM a mai subliniat că, după ce va fi redactat în mod temeinic, proiectul curriculu­mului va fi prezentat pentru consultare, examinare forma­torilor, liderilor sindicatelor de ramură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand