22 octombrie 2021
Chisinau
Fără categorie

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Fără categorie Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
banglades

Foto: industrial.org

 

Bangladesh 
Compensaţii pentru victimele incendiilor

 

În ajunul împlinirii a trei ani de la tragicul incendiu de la fabrica din Bagladesh, Uniunea globală In­dustriALL a venit cu un apel către brandurile cu renume mondial, ale căror haine erau cusute de munci­torii fabricii, de a transfera mijloace financiare în fondul de susţinere a victimelor tragediei.

Pe 24 noiembrie 2012, circa 120 de cusători au ars de vii şi peste 300 au fost răniți în urma unui incendiu izbucnit la fabrică. Ieşirile din clă­dire erau blocate şi lucrătorii s-au văzut nevoiţi să sară de la etajele superioare pentru a-şi salva viaţa, astfel încât peste 100 de persoane au fost rănite.

Acum un an, Uniunea Globală IndustriALL, compania „Pentru haine curate”, brandul C&A și fundaţia filantropică С&А, prin intermediul Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii, au semnat un acord privind administrarea fiduciară a fondului victime­lor Tazreen, pentru a le asigura victimelor şi familiilor celor de­cedaţi compensaţii din fondul respectiv.

Pentru moment, doar compa­nia C&A, Li & Fung (care plasa comenzi pentru coaserea haine­lor de firmă Sean John’s Enyce) şi compania germană retail KiK au făcut donaţii. Celelalte bran­duri, ale căror haine erau cusu­te de muncitorii fabricii, nu au transferat nici un ban.

„Acest fond le oferă o speranţă reală victimelor care cred că vor începe să primească compensa­ţiile în lunile apropiate. Suntem recunoscători brandurilor care au făcut donaţii”, a menţionat adjunctul secretarului general al IndustriALL, Monika Kemperle.

 

Israel
Conflict cu Ministerul Finanţelor

 

Negocierile purtate de sindi­catele israeliene şi Ministerul de Finanţe în privinţa noului acord despre salariile funcţi­onarilor publici au intrat în impas.

În urma acestui fapt, Federaţia Sindicatelor din Israel (Histadrut) a declarat stare de conflict de muncă în sectorul public. Dacă părţile nu vor reuşi să ajungă la un acord, pes­te două săptămânii sindicatele ar putea purcede la acţiuni de protest.

Membrii Comitetului de Coordo­nare al Histadrut au votat unanim, în cadrul unei şedinţe extraordina­re, decizia de a declara stare de con­flict de muncă. În cadrul şedinţei, reprezentanţii sindicatelor pedago­gilor şi ai Asociaţiei profesorilor de clase superioare şi medii au decla­rat că vor adera la lupta începută de Histadrut. Toate asociaţiile sindica­le vor acţiona în mod solidar.

Starea de conflict de muncă a cuprins sute de mii de lucrători, in­clusiv funcţionari ai instituţiilor de stat, lucrătorii civili ai Armatei Is­raeliene, pedagogi, surori medicale, personal medical de nivel mediu şi angajaţi ai consiliilor locale.

În cadrul şedinţei, preşedintele Histadrut, Avi Nisancoren, a sono­rizat revendicarea sindicatelor de a anula reforma în domeniul asigură­rilor de îngrijire pentru funcţionarii publici.

„Rog Ministerul Finanţelor să amâne aplicarea reformei de asigu­rare pentru îngrijire, pentru a oferi părţilor posibilitatea de a ajunge la acţiuni coordonate, a spus el. În for­mula propusă în prezent, asigurarea nu cuprinde lucrătorii asiguraţi în cadrul relaţiilor de muncă şi va duce la lichidarea asigurărilor colective. Pensionarii şi cetăţenii vârstnici merită linişte şi încredere în faptul că ei nu vor trebui să-şi facă griji, dacă vor fi nevoiţi cândva să apeleze la asigurarea de îngrijire”.

 

SUA 
Peste o mie de angajați, concediați

 

oracle

Foto: cnbc.com

 

Corporația „Oracle” își reorganizează rețeaua globală de centre de suport pentru software. Procesul presupu­ne că mai multe centre din diferite țări vor fi închise, iar salariații vor fi disponibilizați. Astfel, fără un loc de muncă ar putea rămâne peste o mie de angajați.

Pe parcursul ultimelor două luni, au fost închise centrele din Elveția și Egipt. În con­formitate cu planurile corporației, în februa­rie 2016, urmează a fi închise birourile din Marea Britanie și Australia, iar în martie – și cele din Franța. Ca urmare, din 2016, în Eu­ropa va rămâne un singur centru de suport „Oracle”, cel din  România, anunță surse­le. Totodată, în SUA, deocamdată, nu sunt prevăzute careva schimbări, au mai adăugat acestea.

Acțiunile care, potrivit sursei, au drept scop eficientizarea activității corporației, mai presupun reducerea personalului implicat în prestarea serviciilor de suport pentru softwa­re. Pentru moment, sursele anunță reducerea a „peste o mie” de angajați de acest profil. În total, în cadrul „Oracle” sunt angajate peste 135.000 de persoane.

Reprezentanții corporației au confirmat informațiile referitoare la închiderea centru­lui din Marea Britanie în cadrul „procesului de consolidare”.

 

Letonia
Greva lucrătorilor medicali, în anul 2016

 

Sindicatele letone nu sunt de acord cu modelul de majora­re a salariilor pentru perso­nalul medical propus de către Ministerul Sănătății.

Dacă sindicatele și autorita­tea de resort nu vor ajunge la un acord privind creșterea retribuției, atunci lucrătorii medicali din Le­tonia ar putea să intre în grevă la începutul anului 2016. Aceste declarații au fost făcute de către Valdis Keris, liderul Sindicatului Angajaților din Medicină și Asigu­rările Sociale din Letonia.

În conformitate cu intențiile ministerului, cele 10 mln. de euro cu care a fost suplimentat bugetul vor permite să majoreze salariile în medie cu cinci la sută. La rân­dul lor, sindicatele insistă asupra unei majorări de 10 la sută, ar­gumentând prin creșterea medie a salariilor pe țară, ce depășește 5 la sută.

 

Marea Britanie
Impactul economic al grevelor

 

Savanții de la universitățile Oxford și Cambridge au ajuns la o concluzie in­teresantă. Astfel, aceștia au constatat că grevele ar fi benefice pentru econo­mie. La această concluzie experții au ajuns în urma cercetării impactului economic al grevei din Metroul Lon­donez, care a avut loc anul trecut.

În cadrul studiului, savanții au analizat datele abonamentelor unice ale sistemului de transport public din Londra pentru câ­teva zilele care au precedat greva din 5-7 februarie 2014, pentru zilele grevei și pen­tru perioada de după grevă. În total, au fost verificate datele anonime pentru câteva zeci de mii de carduri de călătorie pentru 20 de zile.  S-a constatat că, în afară de pierderile economice evidente, generate de staționarea trenurilor în timpul grevei, pe termen lung, grevele sunt totuși benefice pentru econo­mie. Astfel, unii dintre pasagerii care în timpul grevei s-au văzut nevoiți să caute itinerare alternative pentru a se deplasa, au identificat în final niște itinerare optime la care nu apelau anterior. Optând în favoarea unor itinerare care asigură deplasarea mai rapidă, pasagerii optimizează în acest fel sarcinile liniilor de metrou, ceea ce este be­nefic pentru economia acestuia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și