14 aprilie 2024
Chisinau
Social

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Social Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
transaero

Salariile care nu sunt achitate la timp și tăierile salariale drasti­ce sunt problemele de bază care-i îngrijorează pe piloți
Foto: ria.ru

 

Piloții

S-au plâns pentru restanțele salariale

 

Salariile care nu sunt achitate la timp și tăierile salariale drasti­ce sunt problemele de bază care-i îngrijorează pe piloții angajați ai companiei aeriene „Transaero” din Rusia.

Plângerile despre „încălcarea grosolană și repetată a termene­lor de achitare a salariilor” au fost expediate de către sindicatul com­paniei la Inspectoratul de Stat al Muncii și la Procuratura din Trans­porturi. În declarația lui Dmitri Savișin, președintele organizației sindicale, se mai menționează „că următorul obiectiv al demersurilor vor fi restanțele enorme la achita­rea diurnelor”.

În afară de restanțele salariale piloții mai sunt nemulțumiți și de reducerile salariale drastice. Astfel, retribuția le-a fost redusă aproape de două ori. „Pe parcursul perioa­dei de cca un an nu au fost elabo­rate niciun fel de masuri anticriză, iar în consecință salariile piloților simpli și cele ale însoțitorilor de bord au fost reduse cu peste 40 la sută, deși salariile celor care lu­crează în oficiu au fost tăiate doar cu 20 la sută”, se menționează în declarație.

În scrisoare se mai conțin și acuzații la adresa managerilor companiei. Potrivit afirmațiilor lui Savișin, aceștia trec toate proble­mele pe seama crizei și pun pe angajați responsabilitatea pentru deciziile manageriale eșuate.

La scrisoare este anexat răs­punsul oferit de Serviciul Federal pentru Muncă și Ocupare. În acest document se spune că evaluarea specială a condițiilor de muncă în cadrul Companiei Aeriene „Tran­saero” a fost efectuată cu anumite abateri.

În cadrul acestei proceduri au fost constatate unele aspecte care necesită o investigație suplimenta­ră în timpul desfășurării expertizei de stat.

 

Profesorii

Au ieşit la acţiuni de protest

 

Nu este pentru prima dată când cadrele didactice din Chile protestează în semn de dezacord cu reforma pregătită de guvern. Acestea cer de la puterea execu­tivă să le ia în consideraţie opinia în procesul de elaborare a acestui document important.

Pedagogii şcolilor de stat se pronunţă împotriva noii legi, care presupune atestarea obliga­torie a cadrelor didactice.

„Astfel ne exprimăm dezacor­dul, dar şi greutăţile cu care ne ciocnim în procesul de muncă. Ne vom atinge scopurile neapă­rat. Trebuie să participăm şi noi la elaborarea reformelor care ne privesc. De ce nu ne cere nimeni opinia?”, întreabă unul dintre manifestanţi, Mario Diaz.„Sunt împotriva reformei educaţiei pre­gătită de guvern. El vrea să evalu­eze munca noastră, a cadrelor di­dactice şi, în final, noi vom avea doar de pierdut. Toate aceste mo­dificări sunt atât de stupide, încât am impresia că legiuitorii noştri nu vor să lucreze”, este sigură o altă profesoară, Carola Zuniga.

Manifestanţii mai cer şi majo­rare de salariu, acum ei primesc circa 1000 de dolari pe lună, pre­cum şi să li se dea mai mult timp pentru pregătirea de ore.

 

Domeniul IT

Se aşteaptă reduceri de personal

 

Producătorul microcipurilor „Intel” in­tenţionează să opereze mari reduceri de personal. Astfel, compania intenţionează să-şi optimizeze cheltuielile.

Mass-media scrie, cu referire la o scri­soare expediată de administraţia „Intel” managerilor, că compania intenţionează să lichideze câteva poziţii administrative în secţiile de cercetare. Numărul exact al per­soanelor care vor fi supuse reducerilor nu este cunoscut încă.

Potrivit unor documente interne, „In­tel” intenţionează să pună investiţiile pe lista priorităţilor, să limiteze angajările şi să întreprindă şi alte măsuri orientate spre creşterea eficienţei businessului. Până în prezent, „Intel” nu a  venit cu comentarii oficiale în acest sens. La începutul anului 2015, compania a desfăşurat reduceri de personal cu 5%. Programul precedent al restructurării cadrelor presupunea nu doar concedieri, dar şi transferul lucrătorilor în alte poziţii şi pensionare benevolă. Atunci reformele au afectat 5830 de persoane.

 

Marinarii

Revin acasă

 

Istoria tristă a echipajului navei „Agatis” (sub pavilion panamez), care a durat câteva luni, în sfârşit, a avut un final fericit. Datori­tă Federaţiei Internaţionale a Transportato­rilor (FIT), cei 18 membri ai echipajului din India şi Myanmar au achitat datoriile, iar nava a fost repatriată din portul Cape Town (Africa de Sud).

Nava „Agatis” a ajuns în Cape Town în fe­bruarie 2015. În port s-a constatat că propri­etarul navei are probleme financiare şi mari­narii au rămas fără bani şi alimente. Atunci nava a fost reţinută până la clarificarea tu­turor circumstanţelor. Membrii echipajului au cerut ajutorul Inspectoratului local FIT,  iar controlul a demonstrat că marinarii au dreptate şi a constatat că, în afară de datorii şi lipsa rezervelor de produse alimentare, pe navă sunt defectate şi toaletele.

Pentru a susţine marinarii, FIT a desfă­şurat o campanie de amploare cu implicarea mass-media.

Totuşi lucrurile nu s-au limitat doar la discuţiile din studiourile de televiziune şi din paginile ziarelor, ci au ajuns în sala de jude­cată. Datorită implicării operative a FIT, dar şi a Justiției, marinarii şi-au primit banii şi au reuşit să revină acasă.

 

Siderurgiștii

Solicită majorarea salariilor

 

protest-sigerurgisti

Sindicatele angajaților din in­dustria siderurgică din Marea Bri­tanie
Foto: unionstoday.ru

 

Sindicatele angajaților din in­dustria siderurgică din Marea Bri­tanie continuă să revendice drep­turile salariaților din domeniu. De data aceasta, sindicatele solicită majorarea retribuțiilor.

Toată povestea a început încă la mijlocul lunii iunie, când sindica­tele au organizat o grevă de aver­tisment a siderurgiștilor la uzinele „Tata Steel”. Divergențele dintre patron și colectiv au fost provoca­te de intenția administrației filialei europene „Tata Steel” de a majora vârsta de pensionare de la 60 la 65 de ani. Atunci s-a anunțat că, dacă administrația nu va accep­ta un acord, la 22 iunie va începe cea mai numeroasă grevă de o zi a angajaților uzinelor siderurgice din Anglia. Compania siderurgică a de­clarat că, din cauza deteriorării stă­rii pieței și imperfecțiunii sistemu­lui de pensii, deficitul fondului de pensii „Tata Steel” a atins 2 mlrd. de lire sterline, suma respectivă fi­ind mai mare decât valoarea între­gii filiale europene.

Între timp, compania s-a arătat dispusă să caute un compromis. „E bine că „Tata Steel” și-a schimbat atitudinea față de schema de pen­sionare. Discuțiile nu s-au înche­iat deocamdată, însă, prin discuții constructive și negocieri, am făcut anumiți pași pentru a identifica o soluție”, a declarat Roy Rikhas, se­cretarul Sindicatului „Union”.

După un acord de conciliere cu administrația „Tata Steel” la su­biectul reformei pensiilor, sindica­tele care reprezintă angajații filialei europene a companiei siderurgice au înaintat companiei pretenții vizavi de nivelul de remunerare în anul 2015, revendicând majorarea salariilor la uzinele siderurgice din Marea Britanie. Totodată, acestea au solicitat majorarea retribuției pentru siderurgiștii cu efect retro­activ, adică din 1 aprilie. În anul trecut, după o perioadă de negoci­eri care au durat șase luni, compa­nia „Tata Steel” a majorat salariile de bază pentru angajații săi din Marea Britanie cu 3,5 la sută.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand