21 mai 2024
Chisinau
Social

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Social Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
sindicate-italia

Foto: businesstime.com

 

Italia 

A fost creată reţeaua sindicală globală a angajaţilor Finmeccanica

 

Recent, în cadrul unei între­vederi de la Roma, sindica­tele care reprezintă angajaţii companiei Finmeccanica au creat o nouă reţea globală ce urmează să coordoneze acti­vitatea acestora şi să intensi­fice influenţa sindicală.

Compania transnaţională Fin­meccanica reprezintă 70 la sută din industria aerospaţială, a sistemelor de apărare şi securitate din Italia. Totodată, grupul  Finmeccanica este prezent şi în Marea Britanie, SUA, Germania, Spania, Australia, Canada, în alte ţări.

Compania are 47000 de anga­jaţi. Circa 38% din numărul total al acestora sunt membri ai organi­zaţiilor sindicale, reunite de Indus­triALL. Compania a trecut printr-o  perioadă de restructurare. Acum, după ce sindicatele au creat o reţea globală, partenerul internaţional al societăţii unite va fi reprezentat de angajaţii asociaţi.

Brian Koehler, directorul Uni­unii Globale IndustriALL pentru industria aerospaţială, a salutat înfiinţarea noii reţele: „Planul de acțiuni aprobat de acest grup de sindicate stabilește o agendă co­mună și entitatea care va desfășura dialogul social cu Finmeccanica la nivel internațional. În primul rând, facem apel către companie ca aceasta să-și respecte angajamen­tele juridice și să creeze un Consi­liu European pentru Producție care să fie funcțional cu adevărat, după care să recunoască rețeaua globală, soluționând problemele noastre co­mune. Problema îmbătrânirii forței de muncă este comună pentru toate țările și sindicatele cheamă să se in­vestească în instruirea profesională și în efectuarea de studii dedicate noilor tehnologii cu scopul de a asi­gura locuri de muncă stabile.

Potrivit unor estimări, în anii următori, în general, se așteaptă o creștere a industriei aeronautice și spațiale, dar și a celei de apăra­re. Aceste ramuri își vor menține cel mai important rol în econo­mia mondială, asigurând la modul direct cu locuri de muncă 8,7 mln. de persoane și creând în total 58,1 mln. de locuri de muncă.

 

Rusia 

În Duma de Stat se află un proiect de lege privind indexarea minimă a salariilor

 

Oleg Şein, deputat al Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, vicepreşedinte al Confederaţiei Muncii  din Rusia, a înaintat în Duma de Stat un proiect de lege care stabileşte nivelul minim de indexare a salariilor angajaţilor. Proiectul de lege a fost înaintat în parlamentul rus la iniţiativa Confe­deraţiei Muncii din Rusia.

Potrivit legislaţiei actuale, salariile sunt indexate în legătură cu 

majorarea preţurilor de consum la mărfuri şi servicii (art. 134 CM al FR). Totodată, în prezent, organizaţiile de tip comercial şi necomercial (organizaţiile nebugetare) decid în mod independent cum să indexeze salariile. În astfel de organizaţii, indexarea este reglementată, de exemplu, de regulamentul privind remunerarea muncii, inclusiv prin intermediul parteneriatului so­cial.

„Totuşi, obligaţia angajatorului de a inde­xa salariile în funcţie de preţurile la servicii şi mărfuri, de multe ori, este interpretată drept capacitatea acestuia de a efectua in­dexarea respectivă. Practica demonstrează că la multe întreprinderi salariile nu au mai fost indexate de câţiva ani. Perfectând pre­vederile despre modul de indexare în funcție de posibilitățile financiare și economice ale unității, angajatorul își declină orice responsabilitate în acest sens”, spu­ne Oleg Șein.

Potrivit deputatului, angajatorii care nu fac parte din categoria unități bugetare nu sunt obligați să efectue­ze indexările în conformitate cu rata inflației. În acest sens, este necesar să fie introdus un minim de indexare a plăților salariale care să corespundă ratei inflației în regiunile respective din Federația Rusă.

„Sperăm că ulterior munca la proiectul de lege va genera discuții publice ample la subiectul politici naționale în domeniul asigurării unui nivel decent al salariilor în țara noastră. În procesul de promovare și perfecționare a legii, este necesar să se țină cont în cea mai mare măsură de interesele diferitelor categorii de salariați cu niveluri diferite de venituri”, a atenționat Oleg Șein, vicepreședinte al Confederației Muncii din Rusia.

 

Marea Britanie

Shell va închide mai multe oficii ale companiei britanice BG Group

 

Compania anglo-olandeză de petrol şi gaze naturale Royal Dutch Shell va închi­de oficiul central al BG Gro­up spre sfârşitul anului cu­rent în cadrul programului de diminuare a cheltuieli­lor şi reducerii planificate a 10.300 de locuri de muncă.

Preţurile mici la petrol au avut un impact substanţial asupra in­dicilor de profit ai Shell, care la 15 februarie 2016 a finalizat proce­sul de comasare cu BG, formând astfel unul dintre cei mai mari ac­tori de pe piaţa de petrol şi gaze , potrivit valorii de piaţă.

Profiturile nete ale Shell în 2015 s-a redus de 7,6 ori în com­paraţie cu anul 2014, constituind  1,94 miliarde de dolari. Pe acest fundal compania a iniţiat eforturi de diminuare a cheltuielilor, de­clarând totodată reduceri aferen­te ale locurilor de muncă, ce se estimează la 10,3 mii.

Shell va propune colabora­torilor biroului BG din Reading (Anglia), dar și angajaților săi din Marea Britanie, sa-și prezin­te demisia din proprie inițiativă. În plus, compania intenționează să închidă oficiul BG la Aberdeen în legătură cu procesul de con­centrare a activităților companiei în cadrul capacităților proprii de producție din acest oraș. De ase­menea, spre sfârșitul anului 2017, va fi închis oficiul BG din Man­chester.

Shell precizează că toate conce­dierile vor avea loc prin consultarea cu angajații. Se mai menționează că, în cadrul inițiativei de reduce­re a 10,3 mii de salariați, o parte dintre aceștia, mai exact, 2,8 mii, vor fi implicați cu procesul de in­tegrare a companiei cu BG.

 

Transport maritime 

ITF va realiza un studiu privind respectarea MLC-2006

 

Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) va verifica modul de executare a normelor Convenţiei OIM privind munca în domeniul mari­tim din 2006 (MLC, 2006) în ţările care au ratifi­cat-o. Studiul va fi efectuat de Centrul Internaţional de protecţie a drepturilor navigatorilor (Seafarers’ Rights International, SRI).

ITF a depus eforturi maxime în scopul elaborării Convenţiei MLC, care este calificată drept cea mai ambiţioasă dintre toate convenţiile existente şi care cuprinde în mod exhaustiv condiţiile de muncă reale de pe navele maritime din secolul XXI.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand