23 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Cum să-mi recuperez proprietatea de care m-a deposedat ginerele?

Loading
Cetăţeanul şi legea Cum să-mi recuperez proprietatea de care m-a deposedat ginerele?
Cum să-mi recuperez proprietatea de care m-a deposedat ginerele?
bunuri-imobile

Foto: gazetalubuzoianu.wordpress.com

După ce m-am căsătorit, în anul 1970, am locuit în casa socrilor. Încă din anii 80, împreună cu soţul, am construit în ograda părinţilor săi o casă nouă pentru familia noastră, pe care am terminat-o prin 1988. În căsătoria noastră s-au născut trei copii şi acum ei sunt majori. După ce s-a căsătorit fiica cea mai mare, în 1994, şi ea a rămas să locuiască cu soţul ei în casa noastră. Viaţa ne-a determinat, pe mine şi pe fiicele mele, să plecăm la muncă în Italia. De curând, am revenit acasă, însă am rămas uimi­tă de problema care mă aştepta. Deoarece în casă a rămas să locuiască ginerele, lui îi expediam bani pentru întreținerea gospodăriei, impozite şi alte cheltuieli. Am descoperit că ginerele a înregistrat drepturile asupra casei pe numele său, fără știrea mea. Am încercat să clarific această problemă la Primăria satului şi la Oficiul cadastral, însă fără nici un rezultat. Mai mult, după toate acţiunile mele, s-a constatat că eu nu deţin nici un act asupra casei. Nu cunoşteam nimic pentru că, de regulă, se ocupa de actele casei soţul meu, decedat cu mai mulţi ani în urmă. Deci, în afară de faptul că fiica a divorţat, fostul ei soţcontinuă să locuiască în casa mea, să se considere proprietar şi să se comporte cu mine ostil. Cum aşputea să rezolv această situaţie pentru a pu­tea să-mi recuperez locuinţa şi proprietatea?

Elena Soltan, raionul Nisporeni

 

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat,
viorikagrecu@gmail.com

Menţionăm, în primul rând, că problema ar trebui să-şi gă­sească rezolvarea prin interme­diul modalităţii extrajudiciare de recunoaştere a dreptului de

proprietate. Această cale ar urma să fie exercitată în baza Legii cadastrului bunurilor imobile, care enumeră temeiu­rile înregistrării dreptului asu­pra bunului imobil la organul cadastral din localitate în teme­iul documentelor administrati­ve emise de către autorităţile publice, în cazul dat, Primăria localității.

Dacă însă aţi nimerit în si­tuaţia în care nu dispuneţi de anumite acte, iar autoritatea publică din localitate a refuzat emiterea lor din motive de lip­să a acestora sau a înscrierilor în registre, precum menţionaţi, atunci există temei pentru adre­sare în instanţa de judecată.

Într-adevăr, este bine cunos­cută actuala practică judiciară, publicată şi pe site-ul Curţii Su­preme de Justiţie, şi anume că ea se axează pe aceea că cetăţe­nii urmează să respecte proce­dura prevăzută de Legea cadas­trului bunurilor imobile şi să-şi înregistreze proprietăţile prin adresarea la organele care se ocupă de legalizarea construc­ţiilor: primăriile, inspecţiile în construcţii, oficiile cadastrale etc. Aceasta se explică prin fap­tul că până nu demult multe persoane abuzau şi înălțau di­ferite obiective fără a dispune de autorizaţii de construcție şi numai după aceea solicitau in­stanţelor de judecată legalizarea lor. În prezent, această practică este stopată, iar instanţa supre­mă explică faptul că instanţa judecătorească nu are dreptul să constate faptul aflării în po­sesie a construcţiilor care nu sunt terminate sau nu sunt date în folosință, deoarece aseme­nea construcţii nu urmează a fi înregistrate. Totodată, nu pot fi examinate în ordinea judiciară nici cererile despre constatarea faptului aflării în posesie a unei construcţii înălțate arbitrar sau a unei construcţii înregistrate anterior pe numele altei per­soane sau procurate de către petiţionar conform tranzacţiei nelegalizate.

De asemenea, nu garantează obţinerea unui drept de propri­etate nici Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor funda­mentale.

Totuşi, în situaţia în care s-ar demonstra că locuinţa dvs. a fost construită până în anul 1990 şi că aţi epuizat toate că­ile extrajudiciare de a înregis­tra la Oficiul cadastral dreptul asupra imobilului, s-ar putea să convingeţi instanţa de jude­cată despre aceste dificultăţi şi să justificaţi dreptul la apărarea judiciară a proprietăţii, deci, pe cale judecătorească.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand