14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Cum să devii membru de sindicat?

Loading
Fără categorie Cum să devii membru de sindicat?
Cum să devii membru de sindicat?

 

 

membru-de-sindicat

Foto: sindicate.md

Orice cetăţean al Republi­cii Moldova, precum şi ce­tăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe terito­riul țării, sunt în drept să întemeieze şi să se înscrie în sindicate, în conformi­tate cu statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a autorităţilor publice.

 

Membru al unui sindicat poa­te fi persoana care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau are o profesie, cu excepţia celor cărora le este in­terzisă prin lege constituirea în sindicate.

Persoanele care nu sunt an­gajate sau care şi-au pierdut locul de muncă, precum şi cele care exercită legal o activitate de muncă în mod individual, se pot organiza în sindicat sau înscrie într-un sindicat în conformita­te cu statutul acestuia, sau îşi pot păstra apartenenţa la sindi­catul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei în care au lu­crat.

Cetăţenii Republicii Moldova care se află în afara ţării sunt în drept să fie membri ai sindicate­lor existente din Republica Mol­dova. Pentru a se înscrie într-un sindicat, solicitantul trebuie să completeze şi să semneze o cere­re de aderare la acel sindicat.

Prin completarea cererii, soli­citantul îşi dă acordul şi asupra reţinerii, pe statul de plată, a cotizației de sindicat. Cuantumul cotizației de sindicat se achită de către membrul de sindicat în cuantumul stabilit de Statu­tul centrului sindical naţional–ramural.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și