22 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Cultura este unul dintre elementele-cheie care ne ajută să fim liberi și umani

Loading
Cultura Cultura este unul dintre elementele-cheie care ne ajută să fim liberi și umani
Cultura este unul dintre elementele-cheie care ne ajută să fim liberi și umani
ea.md

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știinţă şi Cul­tură, UNESCO, cere condiţii mai bune de lucru în sectorul Cul­turii, care a fost afectat deose­bit de dur în ultimii ani. Aceste condiţii ar putea fi asigurate, de exemplu, prin introducerea unui salariu minim şi asigu­rări sociale mai bune, notează UNESCO într-un raport privind politicile culturale publicat re­cent.

Potrivit acestui raport, circa 10 mi­lioane de oameni din întreaga lume au rămas fără locuri de muncă în industria culturală şi creativă, în 2020. În ţările luate în calcul în raport, pier­derile de venituri din acest sector au fost între 20% şi 40%, comunică agerpres.

Directorul general adjunct al UNESCO pentru Cultură, Ernesto Ottone, a conchis că trebuie regândită crearea unui mediu de lucru „sustenabil şi incluziv” pentru profesi­oniştii din domeniul artelor şi culturii din întreaga lume. În acelaşi timp, a subliniat acesta, cererea de cultură a crescut în timpul crizei de coronavirus.

Experţii citaţi în raport menţionează că susţinerea cu bani publici a cul­turii a scăzut încă din anii dinaintea pandemiei, ceea ce a făcut ca acest domeniu să fie şi mai profund afectat de criza legată de Covid-19.

 

UNESCO recomandă condiții mai bune de lucru pentru oamenii de artă

 

Deşi pandemia a creat un spaţiu suplimentar pentru prestaţii culturale digitale, încasările în acest sector nu au putut compensa pierderile, a sta­bilit raportul. Astăzi, mai mult ca oricând, este necesară o remunerare co­rectă pentru prestaţiile culturale vir­tuale, actualele modele favorizând în principal un număr redus de artişti bine cunoscuţi.

În concluzie, cultura este un pi­lon important al societăţii, reușind cu ușurință să supraviețuiască într-o lume ce tinde spre tehnologizare. Așadar, ar trebui să protejăm cultura, pentru că: prin intermediul ei putem reflecta asupra convenţiilor sociale și le putem transforma; ea este cea care ne ajută să ne exploatăm creativita­tea; este adesea prima și ultima sal­vare a libertăţii în circumstanţele unui sistem politic-social; este unul dintre elementele-cheie care ne ajută să fim umani; și în numele salvării creativităţii umane avem nevoie să protejam și să respectăm cultura.

Concluzionăm cu un ultim citat, așa cum spunea Kenneth Kaunda (pri­mul președinte al Republicii Zambia): „O ţară fără cultură e ca un trup deca­pitat”.

Acest deziderat aplicat culturii îl putem raporta la nivel mondial tuturor culturilor. Mai ales unor reprezentanți ai poporului, care la începutul secolului XXI au ales că cea mai bună cale de conviețuire pe această palmă de pă­mânt este Teatrul de război cu toată artileria grea, și nu pacea, și nu Marele Teatru de Operă și Balet.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand