22 mai 2024
Chisinau
Social

Criteriile de numire a managerilor, altele decât cele profesionale?

Loading
Social Criteriile de numire a managerilor, altele decât cele profesionale?
Criteriile de numire a managerilor, altele decât cele profesionale?

 

 

scoala-de-meserii-Danceni

Foto: vocea.md

Directorul Şcolii de meserii nr. 11 din satul Dănceni, raionul Ialoveni, afirmă că reprezentanţii ministeru­lui de resort au pus în aplicare tot felul de metode cu scopul de a-l des­titui şi a numi în locul lui o persoană pe altfel de criterii decât cele profe­sionale.

 

Oficialii vizaţi nu au comentat deocam­dată acuzaţiile care le sunt aduse, în timp ce reprezentanţii sindicatului de ramură sunt de părere că directorul a fost disponibilizat fără motiv.

 

Tentaţia funcţiei

 

Grigore Condrea, directorul Şcolii de me­serii din Dănceni, spune că problemele au început după ce o persoană care a deţinut o funcţie publică electivă în aceeaşi localitate a pus ochiul pe postul respectiv. La început, drept pretext pentru destituirea sa a servit înmatricularea peste normă a unei grupe de elevi la specialitatea de lăcătuş.

În acelaşi timp, o solicitare a acordării unei autorizaţii în acest sens rămânea, de mai multe luni, fără vreun răspuns din par­tea factorilor ministeriali.

 

g_social

Directorul Şcolii de meserii de la Dănceni a fost disponibilizat fără motiv

 

Cu toate acestea, o comisie de la minister s-a deplasat, în decembrie 2013, la Şcoala de meserii din Dănceni. În consecinţă, Grigore Condrea a fost anunţat, în ianuarie 2014, că i-a fost aplicată mustrare aspră în legătură cu faptul că a fost înmatriculată la studii o grupă fără acceptul ministerului.

Grigore Condrea pune la îndoială justețea ordinului în cauză. Mai mult, el susţine că acesta ar fi fost întocmit antedatat, de vreme ce reiese că documentul ar fi fost emis încă în octombrie 2013.

 

Concurs de angajare

 

Ceva mai târziu, reprezentanţii ministeru­lui au anunţat un concurs de angajare pentru funcţia de director al acestei şcoli de meserii. Grigore Condrea a mers să depună dosarul pentru concurs, dar membrii comisiei nu i l-au primit, pe motiv că ar fi fost singurul participant şi că ar fi urmat un concurs re­petat.

Ulterior, a aflat însă că la concurs se în­registraseră două persoane, inclusiv cea care îşi dorea funcţia sa şi care ar fi protejata ofi­cialilor de la minister. În consecinţă, câştigă­tor a fost desemnat nimeni altul decât acea persoană.

 

Contestare în judecată

 

În aceste condiţii, fostul director a con­testat în instanța de judecată legalitatea re­zultatelor concursului şi a obţinut câştig de cauză.

La scurt timp, el a fost însă chemat de acelaşi judecător şi anunţat că instanţa şi-a schimbat decizia şi deja celeilalte părţi îi este dat câştig de cauză.

Decizia controversată a fost contestată la Curtea de Apel, iar aceasta a hotărât să expe­dieze cazul la rejudecare în prima instanţă. După aceasta, a urmat reconfirmarea deci­ziei judecăţii, un recurs repetat şi solicitarea de către Curte a unei justificări a hotărârii luate de instanţa cu pricina. De atunci nu a mai avut loc nici o acţiune pe marginea aces­tui caz.

 

Concurs repetat

 

Cu toate acestea, factorii ministeriali au anunţat un nou concurs de selectare a can­didaţilor pentru funcţia de director al Şcolii de meserii din Dănceni, ţinut în mare taină faţă de Grigore Condrea, potrivit afirmaţiilor acestuia. Învingător a ieşit şi de această dată candidatul despre care fostul director spune că este favoritul oficialilor şi care a fost de­semnat în această funcţie pe o perioadă de cinci ani. Şi legalitatea acestui concurs a fost contestată de Grigore Condrea în instanţă, iar cazul este pe rol. Zilele trecute, urma să fie desfăşurată o nouă şedinţă de judecată în acest litigiu.

 

Generozitate controversată

 

Grigore Condrea constată cu stupoare că, după ce a fost desemnat în funcţia de direc­tor al Şcolii de meserii din Dănceni candida­tul preferat al oficialilor ministeriali, aceştia s-au făcut a uita de motivul pentru care an­terior a fost aplicată o mustrare aspră. Mai mult chiar, aşa-zisa încălcare a fost conside­rată de o gravitate deosebită şi a servit drept temei suficient pentru destituirea din func­ţie a conducătorului unităţii.

Astfel, aceeaşi solicitare privind permisiu­nea de a înmatricula grupe suplimentare de elevi la studii, numai că expediată deja de că­tre noul director, a fost acceptată. În acelaşi timp, oficialii au dat dovadă de o generozi­tate dublă şi au acceptat să fie create două grupe noi concomitent.

În legătură cu faptul că Grigore Condrea este membru de sindicat şi achită până în prezent cotizaţii în această calitate către or­ganizaţia primară din care face parte, am solicitat opinia preşedintelui Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, pe marginea cazului respectiv.

„Acest director a fost eliberat din funcţie aproape fără motiv. El s-a adresat în judeca­tă, iar ce va izbuti să obţină e un mare semn de întrebare, pentru că la noi justiţia e ca la nimeni în lume”, a menţionat preşedintele ŞES.

Dumitru Ivanov susţine că a analizat ac­ţiunile factorilor de decizie şi nu găseşte argumente pentru destituirea din funcţie a lui Grigore Condrea. „Eu văd că este vorba despre un scop în sine”, a mai constatat pre­şedintele ŞES.

Oficialii Ministerului Educaţiei care au fost cel mai mult implicaţi în acest caz nu au fost de găsit pentru a comenta acuzaţiile care li se aduc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand