19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Creşterea economică nu va opri extinderea sărăciei

Loading
Fără categorie Creşterea economică nu va opri extinderea sărăciei
Creşterea economică nu va opri extinderea sărăciei
pensionari-saraci-moldova

Foto: vocea.md

 

Există păreri împărţite în ceea ce priveşte evoluţia economiei naţionale pentru anul acesta. După ce, cu o zi mai înainte, experţii Centrului ana­litic independent „Expert–Grup” au anunţat o creştere economică de 2,5 procente pentru anul curent, reprezentanţii Băncii Mondiale în Repu­blica Moldova s-au dovedit mai zgârciţi în prognoze, fiind de părerea că economia noastră „va rămâne inertă”. Totuşi, experţii străini nu exclud o creştere de 0,5 la sută pe seama revigorării exporturilor. Principalul ob­stacol în calea reluării creşterii reale a economiei naţionale, în viziunea lui Ruslan Piontkivsky, economist superior al Băncii Mondiale în Repu­blica Moldova, ar fi mediul extern nefavorabil, îndeosebi, declinul econo­mic din Rusia, care, după calculele dumnealui, se va adânci anul acesta, ceea ce va conduce la reducerea în continuare a fluxului de transferuri băneşti pe care le realizează moldovenii care lucrează peste hotare.

 

Nici în plan intern, conform declaraţiei reprezentantului Băncii Mondiale, nu vor exista condiţii mai bune pentru dezvoltarea economiei. Se vor accentua procesele inflaţi­oniste. Ritmul creşterii preţurilor în ţară va depăşi ţinta stabilită de Banca Naţională a Moldovei, adică cota de 5 procente, plus-mi­nus 1,5 la sută. Se estimează o creştere a de­ficitului bugetar de 3,2 la sută din produsul intern brut, care va deveni o mare provocare pentru Guvernul ţării, pe fundalul indexării plăţilor sociale, a creşterii datoriei externe.

 

Creştere economică de formă

 

Dar chiar dacă experţii centrului analitic „Expert–Grup” vorbesc de o creştere eco­nomică de 2,5 procente, aceasta va fi una nominală, nu reală, generatoare de venituri mai mari în bugetul ţării, care să dea temei pentru majorarea salariilor, a pensiilor, in­demnizaţiilor pentru păturile sărace ale po­pulaţiei ţării noastre. După cum precizează înşişi autorii ipotezei optimiste, este vorba de o uşoară recuperare economică, menită să compenseze măcar parţial declinul eco­nomic care s-a produs în anul trecut. În opinia acestora, creşterea economică în ţara noastră ar trebui să fie de trei ori mai mare, pentru a merge în pas cu ţările din regiune. Aceştia contează foarte mult pe revenirea agriculturii, care, anul trecut, din cauza con­diţiilor meteorologice nefavorabile, a deve­nit una dintre principalele frâne ale creşterii economice.

Dar, recunosc aceştia, creşterea în agri­cultură pe care ei contează ar fi mai degrabă una compensatorie, după un an agricol di­ficil, precum s-a dovedit a fi 2015. De ase­menea, spun cei de la „Expert–Grup”, creş­terea economică nominală va fi mai uşor de realizat graţie datelor statistice de referinţă mai scăzute în raport cu care se va realiza comparaţia.

Experţii consideră că nici anul acesta şi nici pe termen mediu nu face să mizăm pe 

rezultate mari în economie. După ei reiese că şi în următorii cinci ani, în ţară, va do­mina incertitudinea şi instabilitatea econo­mică. Astfel, analiştii de la „Expert–Grup” au identificat trei constrângeri care ar putea afecta dezvoltarea economică a ţării. În pri­mul rând, frauda bancară în proporţie de 12 procente din produsul intern brut şi fali­mentul celor trei bănci, cu toate implicaţiile fiscale. O altă ameninţare ar putea fi înghe­ţarea sau chiar ratarea asistenţei externe, care va conduce la suspendarea investiţiilor în infrastructură şi la exodul investiţiilor străine. Într-un final, nu este exclusă nici subminarea competitivităţii economice, de­terminată de ritmul lent de creştere a pro­ductivităţii muncii în raport cu ritmul creş­terii salariilor.

 

Economia suferă din cauza crimelor din sfera bancară

 

Dacă în ceea ce priveşte prognozele evo­luţiei economiei Republicii Moldova opiniile experţilor locali şi ale celor internaţionali se află în disonanţă, atunci aprecierile acestora vizavi de cauzele care au generat situaţia ca­tastrofală ce s-a creat în economia noastră, practic, sunt identice. De exemplu, Adrian Lupuşor, director executiv al Centrului ana­litic „Expert–Grup”, a declarat că criza de guvernanţă din sectorul bancar constituie o vulnerabilitate majoră a economiei moldo­veneşti. Iar Alex Kremer, director de ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldo­va, se arată chiar mai vehement, spunând că ceea ce se întâmplă acum în ţara noas­tră este preţul pe care îl plăteşte populaţia pentru frauda bancară care s-a produs în sectorul bancar în anii 2013-2014. El a mai precizat că economia suferă acum din cauza crimelor care au avut loc în sectorul bancar. Condiţiile de creditare au devenit foarte dure, dobânzile au crescut în mod exorbi­tant, ceea ce încetinește ritmul de activitate economică.

 

Riscurile furtului unui nou miliard persistă

 

În consecinţă, Republica Moldova în­registrează cel mai scăzut nivel economic. Mai grav, a atenţionat Alex Kremer, riscu­rile producerii unor noi fraude în sectorul bancar persistă. De aceea, dumnealui insis­tă pentru eliminarea radicală, categorică, definitivă a acestor pericole din domeniul dat. Pentru aceasta este nevoie, în primul rând, consideră directorul de ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, de cât mai multă transparenţă în ceea ce priveşte patronii și acționarii instituţiilor bancare din ţară şi de o supraveghere meticuloasă a activităţilor din sectorul bancar.

În consonanţă cu afirmaţiile reprezen­tantului Băncii Mondiale, Adrian Lupuşor crede că este necesară elaborarea şi imple­mentarea de urgenţă a unui plan complex privind reformarea sistemului bancar cu accent pe dinamizarea investigaţiilor pe marginea fraudelor bancare, îmbunătăţirea transparenţei şi a calităţii acţionariatelor bancare, fortificarea independenţei şi a com­petenţelor regulatorii ale Băncii Naţionale şi „de-offshorizarea” sistemului bancar.

 

 

Peste 40 la sută

din populaţia ţării

va continua să trăiască

în sărăcie

 

Atât analiştii locali, cât şi cei străini, sunt de părerea că guvernarea de la Chişinău este limitată în ceea ce priveşte instrumentele cu care ar putea să opereze din perspectiva re­dresării situaţiei economice din ţară. Şi unii, şi alţii recomandă eforturi majore în vederea restabilirii eficienţei şi credibilităţii sectoru­lui bancar, a combaterii corupţiei şi rezolvă­rii problemelor de guvernare, pentru a re­câştiga încrederea investitorilor.  Din cauza acestor disfuncţionalităţi, şi în anul curent economia ţării va continua să lâncezească. Piaţa muncii nu se va redresa. Nivelul sără­ciei se va menţine la cota de anul trecut, ceea ce înseamnă că 41 de procente din populaţia ţării va trăi în mizerie.

 

Nu face să mizăm pe creşterea locurilor de muncă…

 

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamen­tului protecţie social-economică al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, este rezervat în ceea ce priveşte prognoze­le optimiste ale specialiștilor de la Centrul analitic „Expert–Grup”, deoarece acestea sunt bazate pe nişte variabile care nu pot fi măsurabile şi, deci, nu pot fi văzute ca nişte criterii absolute, precum ar fi miza pe dez­voltarea agriculturii, care mereu este expusă unor factori de risc, cum sunt condiţiile me­teorologice. Astfel încât, susţine dumnealui, prognozele optimiste privind creşterea eco­nomică arată din cale afară de generoase. De aceea, a concluzionat Sergiu Iurcu, nu ne putem aştepta la mari schimbări pe piaţa munci, la creşteri semnificative de salarii.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi