25 iulie 2024
Chisinau
Varia

Crearea locurilor de muncă bine plătite – unul din obiectivele PLDM

Loading
Varia Crearea locurilor de muncă bine plătite – unul din obiectivele PLDM
Crearea locurilor de muncă bine plătite – unul din obiectivele PLDM

 

 

zaicana

Un loc de muncă bine remunerat este cea mai eficientă armă împo­triva sărăciei, este cea mai sigură sursă de asigurare a unui viitor prosper copiilor, aici, acasă. În cei cinci ani de guvernare, PLDM a întreprins măsuri pentru a crea noi locuri de muncă şi a-i ajuta pe cei care doresc să lucreze. Convingerea noastră este că sectorul pri­vat este cel care poate şi trebuie să genereze şi mai multe locuri de muncă, prin extinderea afacerilor, prin introducerea tehnologiilor performante şi creşterea competitivităţii producţiei, prin investiţii în formarea profesională şi în promovarea produselor.

 

Exemple de afaceri de succes, de mo­dele demne de urmat există. Aflat în vizită la Complexul ”Monicol” din s. Ni­moreni, Ialoveni, specializat în uscarea şi procesarea nucilor şi prunelor, liderul PLDM, Vlad Filat, a apreciat înalt acti­vitatea întreprinderii, menţionând că este un exemplu de investiţie inteligen­tă, care nu doar asigură comercializarea producţiei pe pieţe sigure, ci şi oferă lo­curi de muncă bine plătite.

 

Aşa cum sunt prezentate produsele noastre, putem cuceri orice piaţă

 

„Pentru PLDM, crearea locurilor de muncă este un obiectiv foarte important la care muncim. Avem rezultate palpabi­le în aceşti cinci ani de guvernare, avem şi soluţii pentru dezvoltarea afacerilor, atragerea investiţiilor care, drept rezul­tat, să creeze noi locuri de muncă bine plătite şi stabile. Planul 2020 al Parti­dului Liberal Democrat din Moldova detaliază măsuri concrete de creştere a ratei de ocupare a forţei de muncă, cum ar fi credite ieftine pentru IMM-uri, noi instalaţii de prelucrare a produselor ali­mentare, precum şi o nouă infrastruc­tură. Avem consens deplin cu agenţii economici, dar şi cu investitorii asupra eforturilor comune ce urmează a fi fă­cute pentru a asigura o economie sănă­toasă, condiţii bune pentru investiţii şi locuri de muncă. În perioada de viitor ne vom concentra pe finanţarea si asigu­rarea condiţiilor pentru ca producătorii să cunoască pieţe noi, asta înseamnă şi subvenţionare la promovarea produse­lor şi garantarea certificării calităţii lor”, a spus Vlad Filat.

Complexul ”Monicol” a beneficiat de asistenţă din partea Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii. Investiţiile în dezvolta­rea întreprinderii, care sunt estimate la circa 3 mln. de dolari, au făcut posibilă sporirea eficienţei operaţionale, a ca­pacităţii de prelucrare, dar şi a calităţii produselor. În prezent, întreprinderea comercializează produse în toate ţările europene, inclusiv Germania, Elveţia, Italia, Belgia şi Franţa, dar şi în SUA, Canada şi China. Anual sunt exportate circa 2000 de tone de miez de nucă şi între 200 şi 600 de tone de prune us­cate. La întreprinderea de prelucrare a fructelor SRL ”Monicol” lucrează circa 300 de angajaţi.

Un alt exemplu care trebuie multi­plicat este şi întreprinderea ”Samiral Agro” SRL din satul Zăicana, raionul Criuleni, care dispune de o livadă de meri cu suprafaţa totală de circa 20 de hectare, asigurată cu sistem de irigare, sistem antiîngheţ şi plasă antigrindină. Întreprinderea mai are o linie de pre­lucrare, sortare şi calibrare a fructelor, o cameră frigorifică cu capacitatea de până la 2800 de tone şi de un sistem de asamblare a cutiilor. Investiţia va­lorează 4 mln. de euro, dintre care din buget au fost acordate subvenţii de circa 8 mln. de lei. Întreprinderea are 30 de angajaţi, iar la sezon aici lucrează zilnic circa 50-70 de persoane.

 

Vom crea condiţii cât mai motivaţionale investitorilor locali şi celor străini

 

Pldm-la-vinarie

„Avem aici o calitate a produselor extraordinară, condiţii moderne de de­pozitare şi păstrare, sortare şi ambala­re conform cerinţelor pieţei europene. Sunt sigur că, aşa cum sunt prezentate produsele noastre, putem cuceri orice piaţă. Vreau să le mulţumesc celor care investesc şi creează locuri de muncă, asigurând un viitor Republicii Moldo­va”, a spus Vlad Filat.

Un domeniu cu mari perspective ce urmează a fi explorat încă este sectorul vitivinicol. „Accesarea investiţiilor care să conducă la modernizarea tehnologi­ilor de producţie, la obţinerea de vinuri calitativ superioare care să promoveze Moldova pe piaţa occidentală şi, impli­cit, să creeze noi locuri de muncă, este soluţia pentru o afacere reuşită în acest sector”, a menţionat Vlad Filat în timpul vizitei efectuate la Vinăria „Asconi”.

„Această investiţie este una dintre cele mai bune în domeniu. Din 1994 şi până în prezent, compania a reuşit să obţină rezultate impresionante, deoare­ce investeşte în echipament de produce­re performant, ceea ce asigură calitatea produsului. Dar un aspect foarte impor­tant al succesului înregistrat de compa­nie ţine de faptul că au fost create multe locuri de muncă. Acesta este şi obiec­tivul pe care îl urmărim noi, ca fiecare agent economic să devină generator de locuri de muncă bine plătite”, a spus Vlad Filat. La vinăria ”Asconi” lucrează 250 de angajaţi, iar vinurile se vând în Cehia, Polonia, SUA, Israel, Lituania, în ţări din Africa.

Vlad Filat a declarat că Planul 2020 al PLDM prevede oferirea unor instru­mente fiscale stimulatorii pentru între­prinderile care sunt la început de cale, pentru cele care constant îşi măresc numărul de angajaţi şi, în mod speci­al, pentru cele care încadrează tineri în câmpul muncii.

„Vom crea condiţii cât mai conforta­bile şi motivaţionale investitorilor locali şi celor străini pentru ca să contribuie la dezvoltarea rapidă a economiei ţării noastre. Obiectivul nostru este să ne consacrăm toată energia şi puterea pen­tru a aduce bunăstare oamenilor care pot, vor şi ştiu să muncească. Vom crea mii de locuri de muncă prin reforme in­terne şi prin urmarea dedicată a obiec­tivului nostru major – integrarea în marea familie a popoarelor europene”, a spus Vlad Filat.

 

Publicitate politică

(aсhitat din fondul electoral)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • sasa
    01.11.2014

    Bravo PLDM sa o tineti tot asa

Citește și
slot thailand