20 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Costul asistenţei medicale vs. eficienţa tratării maladiilor

Loading
Cititorii ne scriu Costul asistenţei medicale vs. eficienţa tratării maladiilor
Costul asistenţei medicale vs. eficienţa tratării maladiilor
medici

Foto: cardiomediasi.ro

 

O cititoare a ziarului „Vocea poporului” ne-a expediat o scrisoare în care se plânge, printre altele, de calitatea asistenţei medicale din ulti­mii ani. Femeia afirmă că suferă de o maladie cronică ce necesită tra­tament periodic. Şi, cu toate că medicii îi administrează medicamente în fiecare primăvară şi toamnă, nu prea simte vreo uşurare, ci mai degrabă starea ei se agravează şi mai mult în unele perioade.

 

„Pe vremuri, mă tratam din când în când la spital şi după aceea, timp de câţiva ani, mă simţeam mai bine, nici nu era necesar să administrez atât de multe medicamente. În ultimii ani, me­dicamentele s-au scumpit atât de tare, plătim destul de mult şi pentru asigu­rarea medicală, dar efectul în urma tra­tamentelor e aproape egal cu zero. Mă întreb şi vă întreb şi pe Dvs. dacă mai există vreun control în acest domeniu sau face fiecare ce vrea?”, ne scrie ci­titoarea.

Conform unei informaţii publicate de reprezentanţii Companiei Naţiona­le de Asigurări în Medicină, în 2015, această instituţie a evaluat activitatea a peste 200 de instituţii medicale. Eva­luarea a urmărit în ce măsură serviciile prestate de acestea corespund standar­delor în vigoare de diagnostic şi trata­ment, precum şi protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale, conform că­rora sunt trataţi oamenii.

Evaluatorii au constatat că, pe fun­dalul unei tendinţe de creştere a volu­mului şi a calităţii serviciilor medicale, există şi unele deficienţe.

De exemplu, la nivelul asistenţei medicale spitaliceşti au fost înregistra­te cazuri în care pacienţii nu au fost asi­guraţi pe deplin cu medicamente şi, re­spectiv, au fost impuşi să procure unele preparate. Totodată, unele persoane au fost internate în spital, deși puteau fi tratate în condiţii de ambulatoriu.

În acelaşi timp, la nivelul asistenţei medicale primare, este înregistrată o supraveghere insuficientă, uneori for­mală, a pacienţilor cu afecţiuni croni­ce. Şi, în pofida faptului că indicatorii de proces ce prevăd depistarea precoce a maladiilor arată o anumită creştere, controlul medical profilactic anual nu este efectuat în volum deplin.

Totodată, în urma evaluării, un vo­lum de 

servicii prestate de proastă cali­tate sau raportate nejustificat, estimat la peste nouă milioane de lei, nu a fost validat şi nu a fost acceptat spre plată. Cea mai mare parte a acestuia sau pes­te 75 la sută revine asistenţei medicale spitaliceşti, după care urmează servi­ciile de înaltă performanţă şi mai apoi asistenţa medicală primară.

Concomitent, specialiştii CNAM au verificat şi legalitatea, precum şi efici­enţa utilizării, în 2015, de către institu­ţiile medico-sanitare a mijloacelor din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Ei au constatat că peste 7,4 mln. de lei nu au fost utilizate conform destinației.

În consecinţă, prestatorii au re­turnat banii în conturile CNAM şi au achitat şi penalităţi de 1,6 mln. de lei. În acelaşi timp, directorii a zece insti­tuţii medico-sanitare care au admis încălcări au fost amendaţi cu o sumă totală de peste opt mii de lei.

De asemenea, în urma soluţionării a 40 de petiţii adresate de oameni către CNAM privind achitarea nejustificată a serviciilor medicale şi a medicamen­telor în staţionar, instituţiile medico-sanitare publice le-au restituit acesto­ra aproape 52 de mii de lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand