22 iunie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

Copiii mulțumesc medicilor aflați în prima linie în lupta cu COVID-19

Loading
Vocea copiilor Copiii mulțumesc medicilor aflați în prima linie în lupta cu COVID-19
Copiii mulțumesc medicilor aflați în prima linie în lupta cu COVID-19
fscre.md

Precum v-am mai informat, un concurs inedit a fost organizat recent de Federația Sindicate­lor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în frunte cu președinta Margareta Strestian. În una din zilele trecute, le-au fost înmâ­nate diplome și cadouri de preț copiilor salariaților, membri de sindicat, din sistemul gaze, care au participat la acest concurs național cu genericul „Medicul, prin ochii unui copil”.

Noi, redacția ziarului „Vocea popo­rului”, am mai reflectat acest eveniment și în numărul precedent. Însă revenim, deoarece acțiunea ține de medicii care sunt în prima linie de luptă împotriva temutului COVID-19. Sunt niște copiii extraordinari, care au redat, prin lu­crările lor, pictate cu inima, cu sufletul, ceea ce simt medicii. Au fost desene în care medicul este reflectat în calitate de înger cu aripi. Adică, în imaginea copilului, medicul apare că un înger păzitor care protejează pe semenii săi de tot răul existent pe pământ.

Mai multe desene au lăsat o am­prentă deosebită asupra celor mari. Copiii de astăzi sunt cu totul altfel, deosebiți de cei de ieri, nu mai zic de cei din generațiile anterioare. Sunt mult mai sensibili la suferințele celor în vâr­stă, ale părinților, tuturor semenilor.

În luarea sa de cuvânt, Margareta Strestian a menționat că „genericul concursului a venit din suflet, din ini­mă, drept recompensă și amintire pen­tru mama mea, care a fost, de aseme­nea, medic și astăzi nu mai este între noi, este în ceruri”.

fscre.md

În cadrul înmânării festive a certi­ficatelor și cadourilor de preț dânsa a menționat că președinții de filiale ale federației trebuie să țină cont de re­comandările Comisiei Naționale Extra­ordinare de Sănătate Publică, să pro­cure măști și dezinfectante. Totodată, ea a relevat măiestria și iscusința celor mici, dar cu suflet mare. Micuțul Mihail Chioroglo, fiul unui salariat membru al comitetului sindical de la „Chișinău-gaz” SRL, este unul dintre frații gemeni. Mai nu se vedea între colegi: micuț, modest, dar de cât talent și măiestrie artistică a dat dovadă. Ar putea ajunge în viitor un Brâncuși, dacă îl vor susține părinții, dar și societatea.

În încheiere, Margareta Strestian a mulțumit președinților filialelor din sectorul gaze, care au contribuit la or­ganizarea acestui concurs de desen, care sunt, totodată, cititori fideli ai zia­rului „Vocea poporului”. De asemenea, a exprimat gratitudine părinților, care, în pofida situației legate de corona­virus, au susținut copiii să-și realizeze ideile de creație și, nu în ultimul rând, a mulțumit redacției ziarului „Vocea poporului” care este mereu alături și oglindește pe viu, echidistant cele mai importante activități ale federației sin­dicale de ramură.

„Deși pericolul infectării ne paște în orice moment, noi continuam să acti­văm folosind tehnologii informaționale. Știți cu toții că nu am reușit să realizam mai multe activități din cele planifica­te. Am amânat congresul nostru ordi­nar până când se va ameliora situația legată de COVID-19. Nu am reușit să organizăm forumul tineretului, nici spartachiada, pe care o așteaptă cu nerăbdare fiecare dintre noi, a conchis Margareta Strestian. Așteptăm însă cu toții o îmbunătățire a situației la nivel național. Oricum, până atunci, vom continuă să activăm, utilizând instru­mentele și tehnicile moderne”.

După expoziția din holul CNSM, lu­crările copiilor salariaților din domeniul gaze urmează să fie vernisate în spitale și clinici din capitală. Sperăm că aces­tea le vor încălzi sufletele lucrătorilor medicali, care muncesc cu dăruire de sine, cu sacrificiu, pentru sănătatea în­tregii societăți.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand