22 mai 2024
Chisinau
Social

Cooperarea internațională, factor stimulator în atingerea obiectivelor

Loading
Social Cooperarea internațională, factor stimulator în atingerea obiectivelor
Cooperarea internațională, factor stimulator în atingerea obiectivelor
Vocea poporului

Sindicaliști din Ucraina și Republica Moldova s-au întrunit la Chișinău, la un seminar internațional, în ca­drul căruia au discutat despre or­ganising, recrutarea membrilor, motivarea apartenenței la sindicat. Participanții la eveniment s-au fa­miliarizat cu practica internațională în domeniu, au făcut schimb de experiență și de opinii. Capacitățile organizațiilor sindicale pot fi con­solidate, în primul rând, prin mobi­lizarea membrilor lor, ca aceștia să conștientizeze faptul că sindicatele sunt în măsură să le apere dreptu­rile și interesele. De asemenea, li­derii sindicali trebuie să fie cât mai receptivi față de doleanțele lucrăto­rilor, să se implice mai activ în pro­cesul de soluționare a problemelor angajaților.

Însă, înainte de a purcede la lucrările propriu-zise ale seminarului, Vadim Bori­sov, reprezentant regional al IndustriALL Global Union (IGU), a avut o întrevedere cu președintele CNSM, Oleg Budza, cu Ion Pîrgaru, președintele Federației Sindicate­lor din Comunicații (FSCM), și cu Marga­reta Strestian, președinta Federației Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), în cadrul căreia au discutat despre colaborarea în domeniul educațional.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand