4 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Controalele, anunţate chiar şi în cazul întreprinderilor bugetare

Loading
Без рубрики Controalele, anunţate chiar şi în cazul întreprinderilor bugetare
controale-la-institutii-budgetare

Foto: vocea.md

Instituţiile abilitate cu funcţii de control vor fi nevoite de acum încolo să anunţe in­tenţia de a efectua controale, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, chiar şi în cazul între­prinderilor bugetare. Şeful Inspectoratului Muncii din cadrul Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor, Andrei Adam, a precizat pentru Vocea poporului că acest lucru se încadrează şi acum în limitele legii sus-menţionate. Cu toate acestea, în ultimii ani, reprezentanţii întreprinderilor bugetare se plâng că sunt supuşi unor controale fără vreo motivaţie rezonabilă.

 

Andrei Adam a precizat că prevederile respective ale legii au intrat în vigoare în februarie 2013 şi, în consecinţă, toate cele circa 12 organe de control au tre­buit să se conformeze noilor re­guli. Unele stipulări referitoare la întreprinderile bugetare, cum sunt instituţiile medicale, cele de învăţământ sau primăriile, nu erau însă clare, a apreciat şeful Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor.

„În cadrul vizitelor de lucru, inspectorii muncii din partea sin­dicatelor au constatat că repre­zentanţii unor instituţii abilitate cu funcţii de control efectuează verificări, fără a respecta pro­cedura indicată în Legea nr.131. Conform acestei legi, vizitele de control trebuie incluse în planifi­cările pentru trimestrul următor, înregistrate în Registrul unic al Cancelariei de Stat, iar apoi să fie emise mandate în acest scop”, a menţionat Andrei Adam.

 

g_social

Convenţiile internaţionale prevăd dreptul inspectorilor muncii de a efectua controale inopinate

 

Totodată, dacă mai multe or­gane de stat constată că au nevo­ie să efectueze controale la ace­eaşi unitate, acestea conlucrează între ele şi se prezintă în acelaşi timp, după ce anunţă în scris acest lucru, cu cinci zile înainte. În aceste condiţii, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova au adresat o scrisoare Cancelariei de Stat, de responsabilitatea căreia ţine controlul asupra implementă­rii acestei legi. În răspunsul la această adresare se menţionează că aplicarea prevederilor respec­tive ale legii este necesară şi în cazul întreprinderilor bugetare, a adăugat vorbitorul.

În opinia lui Andrei Adam, explicaţia dată de Cancelaria de Stat va duce la o mai mare clari­tate în ce priveşte condiţiile lega­le de efectuare a controalelor şi la regularizarea acestora pentru ca întreprinderile şi instituţiile bu­getare să-şi poată concentra mai mult eforturile asupra activităţii lor de bază.

Această regulă are, însă, şi un impact negativ pentru unele dintre organele de control, care trebuie să depisteze, spre exem­plu, cazurile de muncă la negru şi acest lucru este posibil doar prin intermediul controalelor inopi­nate. Acum, acest tip de controa­le nu este permis de legislaţia în vigoare, din cauza că Inspectora­tul de Stat al Muncii este obligat să le anunţe cu cinci zile înainte.

 

andrei-adam

Foto: vocea.md

 

Potrivit lui Andrei Adam, pro­blema în cauză constituie o încăl­care a prevederilor convenţiilor internaţionale. Acestea prevăd garantarea dreptului inspectori­lor muncii de a efectua controale inopinate la întreprinderi pentru a depista nereguli ce ţin de relaţi­ile de muncă şi care sunt în defa­voarea salariaţilor.

În prezent, sindicatele insistă în cadrul dialogului social tripar­tit asupra scoaterii Inspectoratu­lui de Stat al Muncii de sub inci­denţa acestei legi, după exemplul organelor fiscale. De vreme ce atunci când este vorba despre finanţe această exceptare este binevenită, cu atât mai mult ea trebuie aplicată acolo unde este vorba despre sănătatea, viaţa şi alte aspecte ce ţin de drepturile primordiale ale omului, a con­chis şeful Inspectoratului Muncii al CNSM.

În răspunsul expediat de re­prezentanţii Cancelariei de Stat la adresarea din partea CNSM se spune că Legea privind controlul de stat asupra activităţii de între­prinzător reglementează organi­zarea şi desfăşurarea controlului, stabileşte principiile fundamen­tale şi procedurile de efectuare ale acestuia.

„Întru implementarea aceste­ia, în prezent, Cancelaria de Stat se află în proces de ordonare a activitătii de control de stat prin introducerea unui cadru proce­dural bine definit şi prin elabo­rarea unor instrumente moderne de efectuare, gestionare şi moni­torizare a controalelor de stat”, se spune în răspuns.

Cu toate că legea prevede no­ţiuni specifice privind persoana supusă controlului, ca fiind orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de intre­prinzător şi este pasibilă contro­lului, nu există impedimente în aplicarea prezentei legi şi ulterior aplicarea instrumentelor menţio­nate mai sus ce ţin de procedurile de efectuare a controlului asupra altor persoane controlate, indi­ferent de forma de proprietate, mai menţionează reprezentanţii Cancelariei de Stat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor