30 mai 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Contribuţie comună la procurarea unui bilet de tratament

Loading
Cititorii ne scriu Contribuţie comună la procurarea unui bilet de tratament
Contribuţie comună la procurarea unui bilet de tratament
Vocea poporului

Solicitarea unui cititor al ziarului să-i fie oferit un bilet de tratament balneosanatorial, în condiţiile în care la unitatea unde munceşte sunt mai multe cereri de acest fel decât pot fi satisfăcute, a fost rezol­vată pe cale amiabilă, cu eforturile comune ale mai multor părţi.

După ce a mers în audienţă la sin­dicatul de ramură şi a avut o discuţie, cei de la „Moldsindcoopcomerț” i-au contactat pe reprezentanţii comitetu­lui sindical al organizaţiei primare de la unitate. În consecinţă, s-a ajuns la o înţelegere ca, începând cu 30 martie, salariatul în cauză să meargă la trata­ment la sanatoriu, unde, între timp, a fost făcută o rezervare, a precizat Vale­ria Tricolici, președinta Federației Sin­dicatelor din Domeniul Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoria­tului „Moldsindcoopcomerț”.

Problema constă în faptul că citito­rul nostru şi-a aşteptat rândul pentru a primi bilet de tratament balneosanato­rial timp de trei ani, termen care a expi­rat încă în mai 2019. La aceeaşi unitate lucrează însă mai multe persoane care au nevoie de astfel de tratament şi, în timp ce numărul de bilete repartizate de CNAS este insuficient, întreprinde­rea nu are posibilitate să le procure.

Mai mult chiar, unitatea respec­tivă nu va primi în 2020 nici un bilet de tratament balneosanatorial de la CNAS, iar salariatului i s-ar fi agravat brusc starea de sănătate, în urma unor situaţii stresante prin care a trecut în ultimii ani.

În consecinţă, sindicatul de ramură şi cel de la întreprindere au decis să achite împreună preţul biletului, iar sa­lariatul a fost de acord să suporte şi el o parte din cost.

Salariatul în cauză a atins deja vârsta de pensionare şi este angajat în bază de contract pe o perioadă determina­tă. El are program flexibil şi trebuie să îndeplinească o anumită normă. Deoa­rece asigură o productivitate a muncii foarte mare, acesta îndeplineşte chiar şi volume suplimentare de lucru. Liderul sindical de la unitate susţine că mun­ca prestată este de calitate înaltă şi că se dă dovadă de operativitate şi de o bună organizare.

„I-am oferit posibilitate să urmeze tratament balneosanatorial. După ce am examinat cererea sa la şedinţa Biro­ului Federaţiei „Moldsindcoopcomerț”, hotărârea privind alocarea surselor pentru procurarea biletului de trata­ment pentru 12 zile a fost aprobată cu unanimitate de voturi”, a subliniat Vale­ria Tricolici.

Am încercat timp de mai multe zile să-l contactăm pe cititorul nostru, dar nu a răspuns la nici unul din numerele de telefon oferite redacţiei. Între timp, însă, au parvenit informaţii că sana-toriile nu vor mai primi pacienţi în legă­tură cu pericolul de răspândire a noului virus COVID-19.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand