22 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Contractul de muncă prin cumul, încheiat fără acordul de la serviciul de bază

Loading
Cititorii ne scriu Contractul de muncă prin cumul, încheiat fără acordul de la serviciul de bază
Contractul de muncă prin cumul, încheiat fără acordul de la serviciul de bază
concediu-de-maternitate

Foto: vocea.md

„Mă aflu în concediu neplă­tit pentru îngrijirea copilului de la trei până la şase ani. În acelaşi timp, aş vrea sa mă angajez prin cumul la o altă instituție decât cea la care am lucrat până la ieşirea în conce­diu. Este permis acest lucru de lege şi cum aş trebui să proce­dez în acest caz?

 

Adelina Liubaş, mun. Chişinău”

 

Sergiu Iurcu, şef-adjunct al De­partamentului protecţie social-eco­nomică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat că, pornind de la prevederile alin. (2),

art.126 din Codul muncii, în baza unei cereri scrise, în timpul aflării în concediul suplimentar neplătit pen­tru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, mama sau tatăl, bu­nelul, bunica pot să lucreze în condi­ţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu.

Prevederea în cauză nu stabileşte în mod expres tipul locului de muncă (de bază sau prin cumul) la care pu­teţi să lucraţi în condiţiile timpului de muncă parţial.

Totodată, în conformitate cu pre­vederile art. 267 din Codul muncii, salariaţii, pe lângă munca de bază, pot munci prin cumul în temeiul unui contract individual de muncă dis­tinct. Astfel, dumneavoastră puteţi să vă angajaţi prin cumul la un alt loc de muncă.

Reprezentanţii Departamentului juridic al CNSM au mai adăugat că, potrivit alin. (4) al art. 267 din Codul muncii, pentru încheierea contractu­lui individual de muncă prin cumul nu se cere consimţământul angaja­torului de la locul de muncă de bază. Totodată, alin. (6) al aceluiaşi articol stipulează că salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drep­turi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

Cât priveşte concediul de odih­nă anual pentru salariaţii angajaţi prin cumul, art. 272 alin. (1) din Codul muncii prevede că salariaţii care prestează muncă prin cumul beneficiază de un concediu de odih­nă anual plătit conform funcţiei sau specialităţii cumulate, care este acor-dat concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand