22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul de muncă încheiat cu o gospodărie țărănească. Evidența timpului de muncă prestat de salariat

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul de muncă încheiat cu o gospodărie țărănească. Evidența timpului de muncă prestat de salariat
Contractul de muncă încheiat cu o gospodărie țărănească. Evidența timpului de muncă prestat de salariat
magazinsalajean.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Contractul de muncă încheiat cu o gospodărie țărănească

 

Mi s-a propus să lucrez într-o gospodărie țărănească, însă vreau să aflu dacă încheierea contractului individual de muncă este obligatorie pentru angajare?

Boris Calestru, Nisporeni

 

Reglementarea raporturilor de muncă sau mai bine zis încheierea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă cu salaria­tul angajat în gospodăria țărănească (de fermier) se reglementează de Codul muncii, de Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) și de alte acte normative. În cazul angajării, gospodăria țărănească (de fermier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contrac­tul individual de muncă cu salariatul și să-l înregistreze la autoritatea administrației publice locale, care, potrivit art. 326 din Codul muncii, remite o copie a acestuia inspecției teritoriale de muncă.

Activitatea de muncă a membrilor gospodăriilor țărănești (de fer­mier) este reglementată de Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) și de alte acte normative. În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat sau nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta se consideră încheiat pe o perioadă nedeterminată și își pro­duce efectele juridice din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator (gospodăria țărănească).

Or, în cazul angajării fără respectarea formei scrise a contractului individual de muncă, angajatorul (fermierul) este obligat, de aseme­nea, în baza procesului-verbal de control al inspecției de muncă, să perfecteze cu lucrătorul angajat contractul respectiv (art. 58, alin. (4) din CM).

 

Evidența timpului de muncă prestat de salariat

 

Aș vrea să aflu dacă, în condițiile stabilirii unui salariu de funcție în sistemul netarifar de salarizare, există sau nu obligația de pontare a timpului de muncă și dacă da, în te­meiul căror prevederi normative?

Ala Volcovschi, Comrat 

 

Salariul funcției, inclusiv în sistemul netarifar de salarizare, potrivit art. 2 din Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, constituie mărimea lunară a salariului de bază stabilită pentru conducători, specialiști și funcționari, în funcție de postul deținut, de calificarea și specificul ramurii. Astfel, salariul funcției, adică mărimea lunară a salariului de bază, se află în raport cu unitatea de timp – lună. Prin urmare, în cazul în care salariatul nu activează luna completă (ex.: concediu neplătit, suspendarea contractului individual de muncă etc.), acesta va fi remu­nerat proporțional cu timpul efectiv lucrat. În această ordine de idei, art. 106 din Codul muncii dispune că angajatorul este obligat să țină, în modul stabilit, evidența timpului de muncă prestat efectiv de fieca­re salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus și în zilele de sărbătoare nelucrătoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand