13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Contractul colectiv de muncă, posibilităţi nelimitate pentru protejarea drepturilor salariaţilor

Loading
Social Contractul colectiv de muncă, posibilităţi nelimitate pentru protejarea drepturilor salariaţilor
Contractul colectiv de muncă, posibilităţi nelimitate pentru protejarea drepturilor salariaţilor
colegiul-Bratuseni-sindicate

Foto: vocea.md

Principala formă de interacţiune între administraţia şi sindicatul Colegiu­lui de zootehnie şi medicină veterinară din Brătuşeni, raionul Edineţ, se re­alizează, potrivit Ludmilei Prisăcari, preşedinta sindicatului Colegiului de zootehnie şi medicină veterinară din Brătuşeni, prin intermediul contrac­tului colectiv de muncă, încheiat acum cinci ani, când a fost aleasă actuala conducere a sindicatului de la această instituţie. Pe acest fundal, preocu­parea capitală a sindicatului rămâne a fi respectarea drepturilor omului şi îndeplinirea cerinţelor Codului muncii de către administraţia instituţiei.

 

Contractul colectiv de muncă, în plin proces de remediere

 

Ar fi de remarcat de la bun început fap­tul că contractul colectiv de muncă, ce con­ţine o mulţime de înlesniri pentru salariaţii colegiului, se află într-un continuu proces de perfecţionare. Practic, el este revizuit de fiecare dată, precizează Ludmila Prisăcari, după ce Parlamentul, Guvernul adoptă noi acte legislative, care acordă facilităţi supli­mentare pentru salariaţi. Astfel încât, după fiecare modificare a legislaţiei privind îmbu­nătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor, sindicatul de la Colegiu caută să reajusteze conţinutul contractului colectiv de muncă la noile prevederi ale legislației. Ultima dată, contractul colectiv de muncă a fost modifi­cat anul trecut, când în conţinutul lui a fost introdusă prevederea privind majorarea sa­lariilor lucrătorilor care activează în sectorul agricol al colegiului și au fost suplimentate concediile anuale pentru salariaţii care luc-rează în condiţii nocive.

 

g_social

Un pahar de lapte, la micul dejun, şi o masă copioasă, la prânz

 

De asemenea, între administraţia şi sin­dicatul Colegiului există o înţelegere potrivit căreia salariaţii implicaţi în campaniile agri­cole de recoltare sunt asiguraţi în mod gra­tuit cu hrană. Tot la acest capitol, Ludmila Prisăcari a menţionat că pe parcursul anului toţi angajaţii şi elevii colegiului beneficiază de micul dejun, care este plătit tot din bu­getul instituţiei. Colegiul dispune de două cantine, una pentru salariaţii din sectorul de producere şi alta pentru elevi, în care o masă sătulă de prânz costă doar 10 lei.

Deşi este o instituţie de învăţământ, pre­cizează liderul sindical, Colegiul de zooteh­nie şi medicină veterinară din Brătuşeni îşi permite să fie generos cu salariaţii, cu elevii săi. Aceasta, deoarece dispune de o bază so­lidă de producţie, de suprafeţe mari de pă­mânt. Chiar a reuşit să-şi înjghebe propria gospodărie auxiliară, furnizor de lapte şi carne, participă la mai multe procese tehno­logice. Sindicatul instituţiei a decis să folo­sească aceste avantaje pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă şi de trai ale salariaţilor şi elevilor.

 

Administraţia, receptivă la orice iniţiativă a sindicatului

 

Aşa a fost concepută şi pusă în aplicare ideea cu paharul de lapte la micul dejun. Cu toate că iniţiativa îi aparţine sindicatului, realizarea ei a fost posibilă datorită implică­rii nemijlocite a administraţiei, în frunte cu directorul Colegiului de zootehnie şi medi­cină veterinară din Brătuşeni, Sergiu Dolis­cinschi. Potrivit preşedintelui sindicatului, administrația e receptivă la orice demers al sindicatului. Astfel încât, explică Ludmila Prisăcari, sindicatului nu îi rămâne altceva de făcut decât să vină cu cât mai multe ini­ţiative. Mai în glumă, dumneaei „se plânge” că nu i-a mers un pic cu această administra­ţie, deoarece nu trebuie să lupte ca să obţină ceva pentru salariaţi, membri de sindicat.

La fel, datorită faptului că instituţia dis­pune de un sector de producere dezvoltat şi în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, salariaţii colegiului bene­ficiază de plăţi în natură. Astfel, anul trecut, fiecare angajat a primit gratis câte o sută de kilograme de grâu, de porumb, de floarea-soarelui, câte 50 de kilograme de cartofi, precum şi câte 5 kilograme de zahăr.

 

Lipsă de fluctuaţie de cadre

 

Chiar şi sărbătorile la Colegiul din Brătu­şeni, graţie colaborării intense, armonioase dintre administraţie şi sindicat, au o valoare mai consistentă pentru salariaţi. De exem­plu, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fiecare angajat, în afară de faptul că primeşte un cadou de preţ din partea administraţiei, în­cepând cu anul acesta, beneficiază şi de un cadou din partea sindicatului, care alocă în jur de 15-17% din veniturile sale pentru apre­cierea muncii membrilor de sindicat. Pentru doamne şi domnişoare, în fiecare an, de Ziua Internaţională a Femeii, este organizată o acţiune festivă. În plus, acestea primesc din partea administraţiei un card cu 500 de lei, care le permite să procure mărfuri de aceas­tă sumă la unul dintre supermarketurile din ţară. Pentru fiecare categorie de lucrători de la colegiu este organizată sărbătoarea profe­sională, în cadrul căreia munca acestora este răsplătită cu cadouri de preţ.

 

g_social

Insuccesele negocierilor la nivel de ramură afectează drepturile salariaţilor

 

După o astfel de atenţie binevoitoare din partea administraţiei şi a sindicatului, nici nu este de mirare că fenomenul fluctuaţiei cadrelor la instituţia respectivă nici nu exis­tă. Colegiul are aproape 150 de angajaţi şi, cu excepţia persoanelor care exercită o funcţie prin cumul, toţi sunt membri de sindicat. În felul acesta, colectivul, potrivit spuselor Ludmilei Prisăcari, este unul monolit.

În timp ce liderul sindical al instituţiei ne vorbeşte cu atâta mândrie despre per­formanţele privind asigurarea condiţiilor decente de muncă pentru salariaţi, Irina Roman, membru al comitetului sindical, consilierul juridic al sindicatului, ţine să dezvăluie problemele, deficienţele, mai ales de ordin juridic, cu care se confruntă sindi­catul, administraţia colegiului în ce priveşte obţinerea facilităţilor pentru salariaţi.

De exemplu, ne mărturiseşte dumneaei, anul trecut, s-a decis majorarea salariilor lucrătorilor din sectorul agricol al colegiu­lui, însă materializarea acestei iniţiative s-a ciocnit de un obstacol de ordin juridic. Vor­ba e că colegiul este o instituţie de învăţă­mânt bugetară, însă legea admite doar creş­terea salariilor angajaţilor din gospodăriile agricole aflate la autogestiune.

Lucrătorii din sectorul agricol al colegiu­lui sunt remuneraţi conform criteriilor de salarizare a angajaţilor din sfera bugetară, adică au salariul minim pe ţară, care de la 1 octombrie anul trecut, constituie 1000 de lei pe lună.

De aceea, Irina Roman pledează pentru modificarea convenţiei colective la nivel de ramură în aşa fel, încât aceasta să aibă în vedere şi remunerarea muncii salariaţilor care activează în cadrul instituţiilor de în­văţământ bugetare implicate nemijlocit în activitatea agricolă. În afară de aceasta, ea consideră că legea trebuie să ţină cont de specificul activităţii Colegiului.

Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului in­terramural al sindicatelor din raionul Edi­neţ, a declarat că s-a propus ca problema salarizării lucrătorilor din sectorul agricol al Colegiului de zootehnie şi medicină veteri­nară din Brătuşeni să fie rezolvată în cadrul Convenţiei colective la nivel de ramură şi munca acestora să fie remunerată după cri­teriile de salarizare a lucrătorilor din agri­cultură. Din păcate, anul acesta nu s-a ajuns la o înţelegere în acest sens între Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND” şi patrona­tele de ramură. Însă, ne asigură dumneaei, oricum acest subiect controversat rămâne pe agenda negocierilor privind modificarea convenţiei colective de ramură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand