22 aprilie 2024
Chisinau
Social

Contractele de muncă a 40 la sută din managerii şcolari, suspendate

Loading
Social Contractele de muncă a 40 la sută din managerii şcolari, suspendate
Contractele de muncă a 40 la sută din managerii şcolari, suspendate
liceul-asachi

Foto: asachi.md

Peste 1000 de manageri de grădiniţe, școli primare și gimnazii au fost suspendaţi din funcţie, începând cu 23 martie curent, în legătură cu intrarea în vigoare a unei prevederi în acest sens a no­ului Cod al educaţiei.

 

Conform articolului 153 din documentul sus-menţionat, „con­tractele individuale de muncă ale directorilor instituțiilor de învățământ publice, cu excepția celor din învățământul superior, de la numirea în funcție a cărora au trecut mai mult de cinci ani, în­cetează de drept la data expirării a patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod”.

Potrivit unor informaţii făcu­te publice de ministerul de resort, pe 23 martie, au încetat de drept contractele de muncă pentru apro­ximativ 40 la sută din managerii instituțiilor de învățământ.

Datele oferite de direcțiile raio­nale de învățământ arată că, sub incidența articolului 153 din Codul educației, se află aproximativ 700 de directori de grădinițe şi 300 – de școli primare și gimnazii. Tot­odată, vor fi organizate concursuri pentru 100 de directori de licee, 30 – de școli profesionale și doi – de colegii.

Astfel, în termen de cel mult şase luni de la data încetării con­tractelor individuale de muncă ale acestor conducători, autoritățile cu competențe legale de numire în funcție vor organiza concursuri de ocupare a posturilor de director devenite vacante. În cazul manage­rilor de școli profesionale și colegii, concursurile vor fi organizate de Ministerul Educației, iar în cazul celorlalte instituții de învățământ menționate – de autoritățile ad-ministrației publice locale.

La concursurile pentru funcția de manager al instituțiilor de învă-țământ pot participa şi actualii di­rectori.

În perioada de până la numirea prin concurs a noilor manageri ai instituțiilor publice de învățământ, conducerea acestor unităţi va fi exercitată de către directorii inte­rimari, desemnați de autoritățile cu competențe legale de numire în funcție, inclusiv dintre cei care se află actualmente în funcție.

Scopul declarat de oficialii Mi­nisterului Educației al acestor poli­tici este de a promova competența, performanța, profesionalismul și integritatea şi, în mod corespun­zător, de a crea condiţii pentru ca funcțiile manageriale să fie ocu­pate de cei mai calificați dintre candidați.

De menţionat că în ţara noas­tră funcționează 1323 de institu-ții de învățământ primar, gimna-zial și liceal, inclusiv 424 de licee, 794 de gimnazii şi 105 școli pri-mare, 1440 de instituții preșco-lare, 61 – de învățământ secun-dar profesional, precum și 45 de colegii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand