7 mai 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contract civil vs. reglementare a raporturilor de muncă. Noţiunea de „femeie care a născut de curând”

Loading
Cetăţeanul şi legea Contract civil vs. reglementare a raporturilor de muncă. Noţiunea de „femeie care a născut de curând”
Contract civil vs. reglementare a raporturilor de muncă. Noţiunea de „femeie care a născut de curând”
thlfinalcopy.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 22 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Contract civil vs. reglementare a raporturilor de muncă. Noţiunea de „femeie care a născut de curând”

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Contract civil vs. reglementare a raporturilor de muncă

 

Activez de mai mult de un an în calitate de paznic la o întreprindere privată în baza unui acord de muncă. Luna trecută, am solicitat concediu anual plătit, iar angajatorul a refuzat să mi-l acorde pe motiv că acordul de muncă în temeiul căruia sunt angajat nu prevede un asemenea drept. Poate oare să fie una ca asta, salarul da, dar con­cediul – ba?

Boris Bradu, Chișinău

 

În cazul descris de dumneavoastră constatăm faptul că angajarea în serviciu nu a fost perfectată  corect. Or, așa-zisul „acord de mun­că” nu este un contract individual de muncă.

Cu alte cuvinte, acesta este un contract civil ce reglementează raporturi civile, și nu de muncă. Numai prin contractul individual de muncă, încheiat în condițiile legii, părțile pot să ajungă la înţelege­rea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să pre­steze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie etc., iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă, inclusiv acordarea concediului anual plătit și alte garanții prevăzute de Co­dul muncii și de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

Art. 2, alin. (3) din Codul muncii dispune în acest sens că, în cazul în care instanţa de judecată stabileşte că, printr-un contract civil, se reglementează de fapt raporturile de muncă dintre salariat şi anga­jator, acestor raporturi li se aplică prevederile legislaţiei muncii.

 

Noţiunea de „femeie care a născut de curând”

 

Este bine cunoscut faptul că femeile angajate în câmpul muncii care au copii beneficiază de anumite garanții. Însă cum trebuie înțeleasă noțiunea de „femeie care a născut de curând”, care, de asemenea, este protejată de lege?

Dumitru Manic, Chișinău
Expresia „femeie care a născut de curând” este o noțiune care se utilizează de nu prea mult timp în legislația muncii. Și anume, articolul 1 din Codul muncii, în redacția Legii nr.155 din 20.07.2017, definește această noțiune astfel: „femeie care a născut de curând – orice femeie care şi-a reluat activitatea de muncă după expirarea concediului postnatal şi solicită angajatorului, în scris, măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un certificat medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de şase luni de la data la care a născut”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și