21 iulie 2024
Chisinau
Social

Consumatorii de droguri, o problemă dureroasă a întregii societăți

Loading
Social Consumatorii de droguri, o problemă dureroasă a întregii societăți
Consumatorii de droguri, o problemă dureroasă a întregii societăți
droguri

Foto: coacalco.org

 

În cadrul Comisiei Naţionale Antidrog va fi creat un grup de lucru care va examina şi se va pronunța asupra unor propuneri de modificare a le­gislaţiei privind consumul şi comercializarea substanţelor stupefiante. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul pri­mei şedinţe a comisiei, care a avut loc recent la Guvern. 

 

Ion Ţurcanu, şeful Direcţiei nr. 4 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) din cadrul Inspectoratului General al Poliţi­ei, secretar al Comisiei Naţionale Antidrog, a specificat că e nece­sară o modificare, astfel ca şoferii care conduc în stare de ebrieta­te narcotică să fie sancţionaţi nu doar pentru consum de droguri, dar şi pentru urmările acestuia, ceea ce în prezent nu este stipu­lat în lege.

Responsabilul de la INI pro­pune ca Republica Moldova să preia o practică a României, care va ajuta ofiţerii de investigaţie să lupte atât cu oferta, cât şi cu ce­rerea de droguri.

„În România activează Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consili­ere Antidrog. Instituţia respectivă oferă posibilitate consumatorilor de droguri să urmeze o cură de reabilitare, în schimbul pedepsei cu închisoarea. În cazul în care consumatorul refuză, acestuia i se aplică pedeapsa cu privare de libertate”, a precizat Ion Ţurcanu.

„Totodată, e necesară crearea unei metode rapide de introdu­cere sub controlul statului a sub­stanţelor psihoactive noi, pentru a împiedica răspândirea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Formulele chimice ale drogurilor sunt permanent modificate, astfel încât producătorii de narcotice sunt cu un pas înaintea organelor de drept. La ora actuală nu pu­tem trage la răspundere persoa­na care vinde „iarbă”, paie cu o anumită aromă, pentru că formu­la chimică a drogului a fost mo­dificată. În acest sens, e necesară dotarea laboratoarelor cu tehnică performantă pentru determinarea drogurilor şi a analogilor lor, fapt care necesită mijloace financiare suplimentare. Atât laboratorul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât şi cel al Ministeru­lui Justiţiei, nu dispun de tehni­că performantă în acest sens”, a menţionat Ţurcanu.

Vicepremierul Gheorghe Bre­ga, preşedintele Comisiei Naţi­onale Antidrog, a dat asigurări că 

în proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 vor fi prevăzuţi bani pentru crearea unor labora­toare performante, care vor ajuta la depistarea substanţelor psiho­active noi.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM şi mem­bru al Comisiei Naţionale Anti­drog, a opinat: „Ar fi bine ca la angajare salariaţii să prezinte un certificat despre starea sănătăţii, care să includă şi o consultaţie la narcolog. În cazul în care în câmpul muncii se admit persoa­ne care se droghează, acestea ar putea atrage în grupul narco­manilor şi alţi colegi, ceea ce ar agrava situația și așa periculoasă.  Liderii sindicali ai organizaţiilor primare ar trebui să verifice atent CV-ul persoanelor care doresc să se angajeze şi să discute cu aces­tea, pentru a nu admite la servi­ciu consumatori de stupefiante”, a subliniat Petru Chiriac.

În anul 2016, în Republica Mol­dova au fost înregistrate 2490 de cazuri privind traficul ilicit de droguri. În 1153 de cazuri au fost deschise dosare penale, faţă de 1191 în 2015. Au fost trase la răs­pundere 734 de persoane, dintre care 613 bărbaţi, inclusiv 14 mi­nori cu vârsta de 16-17 ani şi 38 de copii de până la 16 ani. 93 la sută dintre persoanele reţinute pentru distribuirea drogurilor au săvârşit astfel de infracţiune pen­tru prima dată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand