25 iunie 2024
Chisinau
Social

Consultările și negocierile colective: conjugarea eforturilor partenerilor sociali

Loading
Social Consultările și negocierile colective: conjugarea eforturilor partenerilor sociali
Consultările și negocierile colective: conjugarea eforturilor partenerilor sociali
Vocea poporului

Sindicatele și patronatele ple­dează pentru rotația exercitării de către coordonatorii părților a funcției de președinte al Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective.

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patro­natului din Republica Moldova (CNPM), în calitatea sa de parte­neri sociali la nivel național, fiind îngrijorați de situația de blocare timp de opt luni a activității Co­misiei naționale pentru consultări și negocieri colective (în perioa­da ianuarie – august 2021, nu a avut loc nici o ședință a Comisi­ei) și pentru a exclude pe viitor asemenea situații, au elaborat și au remis Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru exami­nare și promovare, propunerea, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea Legii privind organizarea și funcționarea Co­misiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisii­lor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial nr. 245/2006, care are drept scop asigurarea prin-cipiului egalității părților Comisi­ei naționale, creșterea eficacității activității Comisiei naționale și excluderea pe viitor a situațiilor de blocare a activității acesteia.

În caz de susținere a propune­rii vizate, Legea nr. 245/2006 va prevedea că funcţia de preşedinte al Comisiei naţionale pentru con­sultări şi negocieri colective este exercitată prin rotaţie de către coordonatorii părţilor acesteia, modalitatea de realizare a rota­ţiei şi durata acesteia, precum şi atribuţiile preşedintelui comisiei, urmând a fi stabilite în regula­mentul acesteia.

În opinia CNSM și CNPM, pro­movarea propunerii respective va avea ca efect:

  • perfecționarea Legii nr. 245/2006;
  • asigurarea rotației exercitării de către coordonatorii părților a funcției de președinte al Comisiei naționale și, prin urmare, asigura­rea principiului egalității părților acesteia;
  • asigurarea activității continue a Comisiei naționale și excluderea pe viitor a situațiilor de blocare a activității acesteia;
  • creșterea eficacității activității Comisiei naționale și, prin urmare, impulsionarea dialogului social la nivel național.

Textul demersului mai conține o notă informativă la proiectul de lege, în care sunt detaliate efec­tele benefice în cazul în care se va ține cont de propunerea CNSM și a CNPM și aceasta va fi promo­vată.

Demersul poate fi accesat inte­gral pe www. sindicate.md.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand