22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Suspendarea contractului de muncă la inițiativa salariatului. Consultarea organului sindical în caz de concediere

Loading
Cetăţeanul şi legea Suspendarea contractului de muncă la inițiativa salariatului. Consultarea organului sindical în caz de concediere
Suspendarea contractului de muncă la inițiativa salariatului. Consultarea organului sindical în caz de concediere
controlip.net
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Suspendarea contractului de muncă la inițiativa salariatului

 

Care sunt condițiile de suspendare a contractului individual de muncă pentru neachitarea salariului la timp?

Vladimir Țuglea, Călărași

 

Achitarea la timp și integrală a salariului constituie o garanțe juri­dică a salariatului. Potrivit art. 10 din Codul muncii, angajatorul este obligat să plătească integral salariul în termenul stabilit inclusiv de contractul individual de muncă și de contractul colectiv de muncă.

Mai mult decât atât, art. 7 din același Cod stabilește că aceste ca­zuri de încălcare a termenelor stabilite de plată a salariului sau achita­rea parțială a acestuia sunt catalogate drept muncă forțată, care este interzisă. Suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa salariatului constituie un mecanism de protejare a salariatului, inclusiv de munca forțată. În acest sens, potrivit art. 78 din Codul muncii, în caz de neachitare cel puțin două luni consecutive a salariului sau a altor plăti obligatorii, salariatul este în drept să-și suspende presta­rea muncii cu condiția comunicării în scris angajatorului data sus­pendării contractului individual de muncă. La rândul său, angajatorul nu este în drept să angajeze un alt salariat în locul acestuia. Salariatul este obligat să-și reia activitatea de muncă în cel mult trei zile lucră­toare de la momentul achitării salariului.

 

Consultarea organului sindical în caz de concediere

 

Care este mecanismul consultării prealabile a organului sin­dical în cazul concedierii salariatului membru de sindicat?

Mihail Petrov, Bălți

 

Concedierea salariaților membri de sindicat cu consultarea preala­bilă a organului sindical face obiectul unor reglementări legale, care au drept scop apărarea de către sindicate a salariaților-membri de sindicat.

Alin. (1) al art. 87 din Codul muncii stabilește că disponibilizarea salariaților membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate. Această dispoziție le­gală condiționează necesitatea adresării angajatorului cu un demers către organul (organizatorul) sindical respectiv, prin care să solicite opinia consultativă a acestuia. La rândul său, potrivit alin. (4) al art. 87 din Codul muncii, organul (organizatorul) sindical indicat la alin. (1) al aceluiași articol, își va comunica opinia consultativă, argumentată în scris, privind concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării de către angajator a opiniei consultative. În cazul în care răspunsul (în formă scrisă) nu a fost primit de angajator în acest termen, comunicarea opiniei consultative a organului respectiv se prezumă că această opinie a fost exprimată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand