17 iunie 2024
Chisinau
Social

Consiliul tripartit a discutat activitatea ANOFM în nouă luni ale anului curent

Loading
Social Consiliul tripartit a discutat activitatea ANOFM în nouă luni ale anului curent
Consiliul tripartit a discutat activitatea ANOFM în nouă luni ale anului curent
facebook.com

De la începutul anului curent, Agenția Națională pentru Ocupa­rea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 50569 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 22828 femei. 40512 șomeri au benefici­at de măsuri și servicii de ocupare, dintre care 19611 femei. Aces­te cifre au fost prezentate marți, 24 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului tripartit de pe lângă ANOFM.

Obiectivul principal al activității a fost de a pune în discuție realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru primele nouă luni ale anului curent. La această ședință au participat reprezentanți de la mai mul-te organizații, inclusiv de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) – Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sindicatelor din Comunicații din Repu­blica Moldova.

Raisa Dogaru, directorul ANOFM, a pre­zentat realizarea planului de măsuri de ocupare a forței de munca al instituției pentru 9 luni ale anului curent. În perioada de referință, în baza de date au fost înre­gistrate 26739 de locuri de muncă vacante,

iar despre disponibilitatea acestora au in­format 2886 angajatori. În scopul sporirii șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor înregistrați, pe parcursul a nouă luni ale anului curent, STOFM au acordat servicii de informare pentru 47342 de persoane și servicii de intermediere a muncii pentru 23554 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

De servicii de ghidare în carieră au be­neficiat 12476 de persoane, inclusiv elevi, iar ca urmare au fost antrenați la măsuri de formare profesională în total  940 de șomeri. Cele mai solicitate profesii pentru instrui­re au fost: frizer, bucătar, operator, maseur, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, electro­gazosudor-montator, operator în sala de cazane ș. a.

Felicia Bechtoldt, secretar de stat la Mi­nisterul Muncii și Protecției Sociale, a subli­niat necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprin­se pe parcursul a nouă luni ale anului 2023, în contextul reformării instituției, aceasta fiind  o prioritate aflată atât pe agenda Gu­vernului, cât și în documentele de planificare strategică, unde sunt menționate o serie de activități ce vizează ANOFM.

Potrivit unui comunicat al ANOFM, anali­zând cele expuse, membrii Consiliului tripar­tit al Agenției au discutat realizările obținute, provocările și obstacolele întâmpinate în în­deplinirea sarcinilor, venind cu unele propu­neri de îmbunătățire.

În șirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referință, au fost evidențiate: sporirea șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor înregistrați; creșterea gradului de protecție a cetățenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținerea la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare; promo­varea de noi abordări în furnizarea de măsuri active de ocupare pentru îmbunătățirea ac­cesului șomerilor la piața muncii; promova­rea, susținerea inițiativelor și a oportunităților de antreprenoriat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand