16 iunie 2024
Chisinau
Social

Consiliul „Sindindcomservice” a aprobat hotărâri importante

Loading
Social Consiliul „Sindindcomservice” a aprobat hotărâri importante
Consiliul „Sindindcomservice” a aprobat hotărâri importante
sindicate.md

Consiliul Federației Sindicatelor Lu­crătorilor din Sfera Deservirii Soci­ale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, convocat mier­curi, 1 martie, în incinta Institu­tului Muncii, a aprobat mai multe hotărâri importante pentru activi­tatea sindicală a centrului national-ramural.

Ședința a fost convocată conform pre­vederilor statutare de către Comitetul exe­cutiv al Federației. Ordinea de zi a cuprins următoarele chestiuni: cu privire la unele modificări în componența Consiliului și Comitetului executiv al Federației; cu privire la alegerea președintelui Federației pe peri­oada mandatului funcției predecesorului.

Membrii Consiliului au luat act de revo­carea efectuată de către organizațiile sindicale primare a delegaților în cadrul Con­siliului Federației vizându-i pe președinții al căror mandat a expirat și care au fost substituiți cu președinții nou aleși.

Ulterior, urmare a decesului Anei Selina, președintele Federației „Sindindcomser­vice”, forul decizional a purces la alegerea președintelui Federației pe perioada man­datului funcției predecesorului. În urma procedurii de vot deschis, în unanimitate a fost aleasă, în calitate de președinte, Ecate­rina Manastîrschi.

„Urmează să depunem toate cunoștințele și abilitățile pe care le avem pentru a continua implementarea obiectivelor stabilite în planul de activitate al Federației pentru anii 2020-2025, aprobat la Congre­sul VII din 27 noiembrie 2020. Ne propu­nem să contribuim în continuare la apăra­rea drepturilor și a intereselor membrilor de sindicat, dezvoltarea relațiilor la nivel bipartit, atragerea noilor membri de sindi­cat. De asemenea, este vorba de susținerea salariaților care activează în condiții de muncă nocive, respectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă și, în special, acțiuni mai eficiente în ve­derea promovării negocierilor colective și încheierii contractelor colective la nivel de întreprinderi din ramura gospodăriei locativ-comunale”, a declarat președintele ales al Federației.

Totodată, în urma procedurii de alegeri, în cadrul ședinței a fost ales vicepreședintele Federației, Sergiu Suruceanu, care a accentuat, în luarea sa de cuvânt, că uni­tatea, solidaritatea este cea mai importan­tă putere, iar sindicatele sunt actualmente singura organizație creată și administra­tă de salariați pentru reprezentarea intereselor lor și doar prin acțiuni comune putem pleda pentru neadmiterea dimi­nuării drepturilor și garanțiilor juridice ale salariaților-membri de sindicat.

Precizăm că, în perioada dintre con­grese, Consiliul Federației „Sindindcom­service” este organul superior de condu­cere al entității, care reprezintă drepturile organizațiilor sindicale în soluționarea sar­cinilor ramurale, precum și a altor probleme ce țin de apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand