21 mai 2024
Chisinau
Social

Consiliul General al CNSM a tras linie și a proiectat noi pași în munca sindicală

Loading
Social Consiliul General al CNSM a tras linie și a proiectat noi pași în munca sindicală
Consiliul General al CNSM a tras linie și a proiectat noi pași în munca sindicală
Vocea poporului

Membrii Consiliul General al CNSM s-au întrunit, joi, 11 aprilie, pentru a face un bilanț al activității sindicatelor de la ședința anterioară a acestui for, din 15 decembrie 2023, și pentru a trasa noi obiective în activitatea sindicală.

Fără îndoială, mișcarea sindicală din Re­publica Moldova, chiar dacă se confruntă cu anumite probleme, inerente unei perioa­de de tranziție, trece acum prin momente de cotitură, afirmându-se plenar pe plan internațional, fiind o portavoce a maselor truditoare, de care sunt nevoite să țină cont cei aflați la guvernare.

Consiliul General al CNSM, care se întrunește, de obicei, de două ori pe an, a marcat, pe 11 aprilie, un jalon important în istoria mișcării sindicale. În ultima perioa­dă, sindicatele s-au făcut foarte vizibile în plan extern, acestea stabilind legături de cooperare cu structuri sindicale cu ponde­re din Europa, cu organisme internaționale. Întrevederile liderilor sindicali de la noi cu înalți oficiali străini și proiectele reali­zate cu sprijinul organismelor internaționale sunt destul de elocvente în acest sens.

 

Așteptările și obiectivele noastre se pot realiza doar printr-o mișcare sindicală solidară

 

În discursul rostit în fața membrilor Con­siliului General al CNSM (pe care îl prezen­tăm în rezumat), Igor Zubcu, președintele CNSM, pe lângă faptul că a făcut o radi­ografie pertinentă a problemelor, dar și a realizărilor înregistrate de mișcarea sindi­cală în ultimele patru luni), a pus accen­tul și pe rolul important al ziarului „Vocea poporului”. Domnia sa a făcut un apel către membrii Consiliului General al CNSM de a dubla tirajul publicației sindicatelor, pentru a spori numărul celor care pot fi informați, și există posibilități în acest sens.

„Desigur, avem multe așteptări, dar aces­te așteptări, obiective se pot realiza doar printr-o mișcare sindicală solidară, prin eforturi comune”, a subliniat Igor Zubcu.

În alocuțiunea sa, în care a prezentat implementarea Campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, Lilia Franț, vicepreședinte al CNSM, de aseme­nea, a îndemnat membrii Consiliului General să țină legătura cu redacția „Vocea poporului” nu numai pentru a se informa, dar și pentru a promova ideile, proble­mele și soluțiile pe care le propun pentru îmbunătățirea vieții membrilor de sindicat.

Membrii Consiliului General au mai dezbătut și votat chestiuni ce țin de viața internă a sindicatelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand