18 mai 2024
Chisinau
Sanatate

Consens privind statutul juridic al medicului rezident

Loading
Sanatate Consens privind statutul juridic al medicului rezident
medic-rezident

Foto: mejobs.ro

Deputații din cadrul Comisi­ei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și fa­milie a Parlamentului au ajuns la un consens în ceea ce privește definitivarea sta­tutului juridic al medicului rezident. 

 

O inițiativa legislativă în aceas­tă privinţă, elaborată anterior de către deputații din cadrul comisiei de profil, care sunt reprezentanți ai majorității fracțiunilor parla­mentare, a fost discutată  în cursul ședinței de marți. Participanții la ședință au susținut în unanimitate proiectul de modificare și comple­tare a Legii cu privire la exercita­rea profesiei de medic.

Proiectul urmează a fi înaintat, în cel mai scurt timp, spre exami­nare în plenul Parlamentului.

Modificările au fost determina­te de necesitatea înlăturării vidului legislativ, creat în jurul statutu­lui medicilor rezidenți, inclusiv în urma adoptării noului Cod al Educației. Proiectul de lege propus de comisie are drept scop aducerea în cadrul legal a statutului juridic al medicului rezident, inclusiv în ceea ce privește limitele competenței profesionale a medicului rezident, asumarea responsabilităților pen­tru calitatea actului medical, pre­cum și modul de remunerare.

Reprezentanţii Direcției comu­nicare și relații publice a Parlamen­tului au comunicat că deputații au remarcat că modificările propuse urmăresc acordarea unui statut distinct medicilor rezidenți, cu delimitarea clară a competențelor acestora.

Grație transpunerii în viață a acestei inițiative legislative, va fi asigurată continuitatea prin po­sibilitatea angajării medicilor re-zidenți în instituțiile medico-sani­tare, cu reangajarea ulterioară în calitate de medici specialiști. De asemenea, consensul deputaților comisiei de profil rezidă în necesi­tatea încurajării și motivării tine­rilor specialiști, respectiv, a redu­cerii migrației cadrelor medicale, stopării plecării lor peste hotarele țării.

Proiectul de lege privind mo­dificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic este un rezultat al efor­turilor comune și al unor abordări de consens împărtășite de către deputații comisiei de profil, de Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, de medici rezidenți.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand