30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Consecinţe ale reţinerii carnetului de muncă. Refuzul de a fi transferat în altă localitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Consecinţe ale reţinerii carnetului de muncă. Refuzul de a fi transferat în altă localitate
Consecinţe ale reţinerii carnetului de muncă. Refuzul de a fi transferat în altă localitate
Vocea poporului

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 22 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Consecinţe ale reţinerii carnetului de muncă

 

Dacă eliberarea carnetului de muncă este reţinută din vina angajatorului, ce răspundere poartă acesta?

Ilie Tutunaru, Chișinău

 

În cazul încetării contractului individual de muncă (indiferent de motivul încetării – demisie, concediere sau altele) carnetul de mun­că, potrivit art. 66, alin. (5) din Codul muncii se restituie  salariatului în ziua eliberării din serviciu.

Dacă eliberarea carnetului de muncă este reţinută din vina an­gajatorului, potrivit art. 151 din Codul muncii, salariatului i se plă­teşte salariul mediu pentru tot timpul absenţei forţate de la lucru, cauzate de imposibilitatea angajării la altă unitate după eliberarea din serviciu, din motivul lipsei carnetului de muncă. În acest caz, salariul mediu se achită fostului salariat de către fostul lui angajator conform acordului scris dintre părţi, iar în caz de litigiu – în temeiul hotărârii instanţei de judecată.

 

Refuzul de a fi transferat în altă localitate

 

Întreprinderea la care am lucrat s-a mutat în altă locali­tate. Eu nu am putut să accept transferarea la serviciu în localitatea respectivă și am fost concediat. Am dreptul în acest caz la ajutor de șomaj?

Petru Trifan, Ialoveni

 

În acest caz legislația este de partea dumneavoastră. Art. 30, alin. (2), lit. n) din Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102 din 13.03.2003 prevede că șomerii care și-au încetat activitatea de muncă pe motivul refuzului de a fi transferați într-o altă localita­te în legătură cu mutarea unităţii în această localitate, beneficiază de ajutor de şomaj. Însă, pentru a demonstra respectarea acestei condiții (încetarea activitatea de muncă pe motivul refuzului de a fi transferați într-o altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate), concedierea trebuie să fie efectuată în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y) din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand