24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Congresul VI al Sindicatului Educației și Științei. DECLARAŢIE

Loading
Без рубрики Congresul VI al Sindicatului Educației și Științei. DECLARAŢIE
Congresul VI al Sindicatului Educației și Științei. DECLARAŢIE

 

 

declatatie-ses

Foto: vocea.md

Noi, delegaţii Congresului VI al Sindicatului Educa­ţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, reprezentanţi ai celor cca 120000 membri de sindicat – angajaţi din în­văţământ, ştiinţă şi din rândurile tineretului studios, conştientizând importanţa misiunii Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei – contribuirea la apărarea drepturi­lor fundamentale ale membrilor săi: dreptul la muncă, la studii, la protecţia socială-economică etc, recunoscând importanţa primordială a reformării sistemului educaţional, dezvoltării unui mediu propice pentru activităţile de cercetare – dezvoltare, implicare directă a tinerilor şi a altor actori de imediată tangenţă în dezvoltarea durabilă a ţării, exprimând îngrijorarea privind diminuarea veni­turilor angajaţilor cauzate de creşterea galopantă a in­flaţiei, preţurilor de larg consum, deprecierea catastro­fală a monedei naţionale, fapte care practic au anihilat majorările salariale din 2014, având certitudinea că numai printr-un dialog so­cial constructiv cu partenerii vom asigura stabilitatea în colective şi un trai decent membrilor de sindicat, ne asumăm responsabilitatea şi înaintăm ur­mătoarele revendicări:

1. Neadmiterea elaborării unui nou Cod al muncii.

2. Finanţarea adecvată a sferelor Educaţie şi Știinţă, racordând cheltuielile la necesităţile instituţiilor.

3. Elaborarea unui sistem echitabil de salarizare a cadrelor didactice şi ştiinţifice, bazat pe calitate, perfor­manţe, norme de muncă.

4. Majorarea substanţială a salariilor pentru per­sonalul nondidactic salarizat în baza RTU, astfel încât categoria I să fie egalată la cuantumul minimului de existenţă.

5.Majorarea cuantumului bursei de studii cu 100%.

6.Ratificarea Convenţiei nr.102 a OIM privind nor­mele minime de securitate socială.

7.Armonizarea la cerinţele actuale ale legislaţiei în domeniul tineretului.

8.Extinderea pe deplin şi în mod egal a facilităţilor sociale pentru tinerii specialişti, indiferent de destinaţie teritorială, conform repartizării Ministerului Educaţiei.

Pentru realizarea acestor deziderate, vom promo­va în cadrul parteneriatului politici de solidarizare şi transparenţă întru identificarea soluţiilor coerente în vederea asigurării unui nivel decent de viaţă.

Noi, delegaţii Congresului VI al Sindicatului Edu­caţiei şi Ştiinţei, pledăm pentru stabilirea păcii sociale în colective, pentru apărarea eficientă a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat. Mizăm pe susţinerea structurilor statale şi a organizaţiilor in­ternaţionale.

Pledăm pentru promovarea aspiraţiilor de integrare europeană, spre binele tuturor angajaţilor din învăţă­mânt şi ştiinţă.

 

Prezenta Declaraţie va fi expediată Preşedinţiei, Par­lamentului, Guvernului şi Ministerului Educaţiei din Republica Moldova.

 

Delegaţii Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

5 martie 2015, mun. Chişinău

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand