25 iunie 2024
Chisinau
Congres

Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Natalia Vornicova, reprezentantă a CNSM în UTA Găgăuzia:

„Avem nevoie de un nou nivel de solidaritate și principialitate în mișcarea sindicală”

Orice congres reprezintă un bilanț al lucrului efectuat în anii precedenți și o planificarea activităților pentru perioada ur­mătoare. De remarcat că multe depind de membrii de sindicat și de lideri, așa că așteptările de la congres sunt mari și, mai presus de toate, așteptăm o alegere dem­nă a organelor de conducere ale Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova, care vor putea coaliza forțele din toate sectoarele pentru a rezolva problemele exis­tente. S-au acumulat multe proble­me în diferite ramuri și ele trebuie rezolvate.

CNSM, participând la unele ședințe ale Guvernului, trebuie să pre­zinte clar problemele existente în ramuri și să propună căi și modalități de rezolvare a acestora. Înțelegem că trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar, dând dovadă de principialitate și solidaritate în rândurile sindicatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova trebuie să evolueze la un nou nivel. Este necesar să îmbunătățim nivelul de informare, să ne sporim prezența în mass-media, să folosim diverse mijloace tehnice și să se efectueze o monitorizare continuă a deciziilor adoptate.

Relația dintre sindicate și autorități ar trebui să fie una corectă, transparentă, iar principala modalitate de lucru cu autoritățile ar trebui să fie dialogul social, care poate duce la un anumit consens. Autoritățile trebuie să înțeleagă că astăzi oamenii au mai degra­bă încredere în sindicate decât în administrație, acesta este un fapt incontestabil. Aducând în prim-plan problemele membrilor de sindicat, Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova trebuie să propună căi de soluționare a aces­tora și să fie fermă și principială în abordarea lor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand