22 iunie 2024
Chisinau
Social

Conducerea Comitetului Sindical European pentru Educație, în vizită la Chișinău

Loading
Social Conducerea Comitetului Sindical European pentru Educație, în vizită la Chișinău
Conducerea Comitetului Sindical European pentru Educație, în vizită la Chișinău
Vocea poporului

Comitetul Sindical European pentru Educație (ETUCE) remarcă un puternic dialog între sindicate și autorități și apreciază eforturile omologilor săi din Republica Moldo­va, ale guvernării în ceea ce privește gestionarea crizei refugiaților ucrai­neni din țară. Despre aceasta a co­municat, în una din zilele trecute, președintele ETUCE, Larry Flanagan, în cadrul unei întrevederi cu con­ducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), Ghena­die Donos, precum și cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

Delegați și membri ai ETUCE din mai multe țări, în frunte cu Larry Flanagan, au venit într-o vizită de două zile la Chișinău, în țara care a adăpostit cei mai mulți refugiați ucraineni, raportat la numărul de locuitori. Discuțiile dintre părți s-au axat în special pe gestionarea crizei refugiaților ucraineni din Republica Moldova, pe problemele cu care se confruntă țara sub acest aspect, dar și pe măsurile care au fost luate de către autorități, sindicate pentru a ajuta persoanele refugiate.

„Remarc un puternic dialog soci­al între sindicate și autoritățile pu­blice, între sindicate și Guvern. Este un lucru foarte important, pentru că sindicatele reprezintă muncito­rii, oamenii care trebuie să pună în practică toate deciziile Guvernului, iar acestea din urmă să fie în inte­resul cetățenilor. Ce am observat la dumneavostră este un model de di­alog social foarte bun, pe care noi îl încurajăm în toate țările membri ale organizației noastre”, a menționat Larry Flanagan.

Un alt aspect important pe care Larry Flanagan spune că l-a remar­cat este activitatea destul de bună a reprezentanților sindicatelor din educație. „Participă destul de activ la acest dialog social, ceea ce pen­tru noi este important. Asta nu în­seamnă că provocările sunt mai mici sau că problemele sunt mai puține, dar acest lucru duce la găsirea unor soluții sau a unor răspunsuri mult mai eficiente”, a adăugat Larry Flanagan.

 

Putem remarca un puternic dialog social între sindicate și autorități

 

La rândul său, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a subliniat că ETUCE este un partener care de-a lungul mai multor ani a demonstrat că este un susținător al sindicaliștilor moldoveni, prin oferirea de sprijin în realizarea mai multor proiecte im­plementate de FSEȘ.

„Avem o colaborare destul de producti­vă, iar faptul că au participat și la congresul nostru, demonstrează ceva. Denotă intere­sul lor față de problemele cu care ne con­fruntăm. Solidarizarea, schimbul de practici cu țările care au o experiență mai vastă în domeniu, măsurile pe care le-am putea lua împreună sunt importante în soluționarea problemelor noastre”, a menționat Ghena­die Donos.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, a trecut în revistă acțiunile pe care le-au desfășurat sindicatele în ajutorul refugiaților din Ucrai­na. Aici s-a menționat despre cele trei sa­natorii din gestiunea CNSM, care și-au des­chis larg ușile și găzduiesc până în prezent refugiați ucraineni și care au depus un efort colosal ca să le creeze acestora condiții ase­mănătoare celor pe care le aveau acasă.

„Este o onoare pentru noi să vă avem în calitate de oaspeți. Misiunea cu care sunteți dumneavostră  aici este și în concordanță cu misiunea sindicatelor – de a promova pacea în întreaga lume. Chiar din prima zi a războiului, mișcarea sindicală a condamnat invazia. Constituim un coridor umanitar, iar sindicatele sunt plenar implicate în aceas­ta”, a menționat Igor Zubcu.

Președintele CNSM a vorbit în context despre dialogul și buna conlucrare pe care sindicatele o au cu guvernarea. „Avem un dialog și schimb de păreri ori de câte ori este nevoie, pe toate problemele ce țin de relațiile de muncă, de protecția socială, inclusiv de gestionarea situației privind refugiații ucraineni. Chiar din prima zi de la declanșarea crizei, am vorbit cu minis­trul Muncii și Protecției Sociale despre posibilitățile și aportul sindicatelor în acest sens. Am oferit locuri de cazare în fiecare din cele trei sanatorii pe care le gestio­năm. Oferim cele mai bune condiții de trai și alimentație, astfel ca refugiații să simtă condiții similare cu cele de la ei acasă”, a adăugat Igor Zubcu.

În context, președintele CNSM a menționat și despre acțiunile sindicate­lor în apărarea drepturilor și a intereselor salariaților, accentuând că poziția aces­tora este nu de a fi sindicate reacționare, dar participative la elaborarea proiectelor normative, a politicilor. „La ora actuală, vedem că există o deschidere din partea autorităților”, a conchis Igor Zubcu.

Despre acțiunile autorităților la capi­tolul gestionarea refugiaților a vorbit mai amănunțit în cadrul întâlnirii ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari. Potrivit lui, numărul de refugiaţi ucraineni care se află acum pe teritoriul Republicii Moldova este de peste 80 de mii.

„Cea mai mare parte dintre cei care au fugit din calea războiului s-au adăpostit în familii-gazdă. Doar cinci mii de refugiaţi se află în centrele de plasament din Republica Moldova”, a remarcat Marcel Spatari.

Acesta a vorbit și despre ajutorul de 3.500 de lei pe care îl vor primi familiile care și-au deschis casele pentru refugiați. Ministrul a spus că de la începutul proce­sului de depunere a dosarelor, peste 10 mii de familii care găzduiesc refugiaţi s-au în­registrat pentru a beneficia de ajutor.

Marcel Spatari a menționat în același context că deși afluxul de refugiaţi după prima etapă a războiului s-a diminuat, to­tuşi, pe teritoriul Republicii Moldova rămân încă mii de copii ucraineni care trebuie să fie înscrişi la şcoală sau la grădiniţă. „Vom căuta soluții pentru a rezolva orice proble­mă a lor”, a dat asigurări ministrul Spatari, mulțumind în context pentru sprijinul fi­nanciar din străinătate în acest sens.

Delegația din Comitetul Sindical European pentru Educație a avut o întrevede­re și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, precum și vizite la centre de cazare a refugiaților ucraineni.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand