17 iunie 2024
Chisinau
Social

Conducerea CNSM a avut o întrevedere cu Petru Rotaru, ministrul Finanțelor

Loading
Social Conducerea CNSM a avut o întrevedere cu Petru Rotaru, ministrul Finanțelor
Conducerea CNSM a avut o întrevedere cu Petru Rotaru, ministrul Finanțelor
sindicate.md

Conducerea CNSM a avut, miercuri, 25 octombrie, o întrevedere cu Petru Rotaru, ministrul Finanțelor. Discuțiile s-au axat pe necesitatea reexaminării salariului minim pe țară, pe problemele legate de salarizarea în sectorul bugetar, impozitarea veniturilor persoanelor fizice, chestiuni legate de or­ganizarea tratamentului balneosanatorial al asiguraților, a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival, precum și alte subiecte.

La întrevedere au participat, din partea sindicatelor, Igor Zubcu, președintele CNSM,  Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Polina Fisticanu, șefa Departamentului pro-tecție social-economică al CNSM. De aseme­nea, au fost prezenți Olga Golban și Vladi­mir Arachelov, secretari de stat la Ministerul Finanțelor.

Liderii sindicali au reiterat necesitatea sta­bilirii unui salariu minim unic în mărime de 50% din salariul mediu lunar pe economie, conform prevederilor Cartei sociale euro­pene revizuite și Directivei UE privind sala­riile minime adecvate 2022/2041. Conform informațiilor discutate, în cazul Republicii Moldova, 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2023, de 11700 de lei, ar rezulta un salariu minim de cel puțin 5850 de lei.

 

Liderii sindicali au lansat o serie de propuneri care ar putea aduce beneficii substanțiale angajaților

 

CNSM a propus revizuirea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar, in­clusiv prin stabilirea unei valori unice de referință pentru toți salariații din sectorul bugetar. Totodată, sindicaliștii au accentu­at că majorarea salariilor trebuie efectuată prin majorarea efectivă a salariului de bază, dar nu pe seama acordării diferitelor spo­ruri.

În cadrul discuțiilor, liderii sindicali au menționat necesitatea majorării salariilor angajaților de la Casa Națională de Asigurări Sociale, unde se atestă o fluctuație sporită a cadrelor, din cauza volumului mare de lu­cru și a unui nivel insuficient de remunerare a muncii.

În ceea ce privește impozitarea venituri­lor persoanelor fizice, sindicaliștii au propus revenirea la impozitarea progresivă a venitu­rilor persoanelor fizice; majorarea scutirilor personale, inclusiv a celei majore, precum și pentru persoanele întreținute, cel puțin la rata medie anuală a inflației.

Tot în această ședință, reprezentanții sin­dicatelor au propus modificarea legislației în vederea acordării, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mărime de cel puțin 75% pentru contractele care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului bal­neosanatorial al asiguraților, a odihnei și în­tremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand