23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Condiţii bune de lucru, nu şi de viaţă

Loading
Fără categorie Condiţii bune de lucru, nu şi de viaţă
an

Foto: vocea.md

Angajaţii unei cooperative agricole din raionul Anenii Noi se bucură de condiţii de muncă dintre cele mai bune, care le depăşesc pe cele minime prevăzute de legislaţie. Liderul organizaţiei sindicale din cadrul gospodăriei ne asigură că şi conducătorul acestei unităţi economice este receptiv şi că găseşte soluţii echitabile pentru probleme­le cotidiene, cu care se adresează lucrătorii. Totuşi, din cei 199 de angajaţi permanenţi doar cel mult a zecea parte sunt din categoria tinerilor, iar locurile de muncă pentru unele specialităţi, cum ar fi cea de energetician, rămân vacante de mai multă vreme.

 

Este vorba despre nivelul ve­niturilor care nu le permite tine­rilor să-şi facă un rost la baştină, opinează liderul organizaţiei sin­dicale de la cooperativa de pro­ducere din satul Hârbovăţ, Chi­ril Ghereg. Membrii de sindicat de la întreprindere au negociat şi un contract colectiv de muncă. În martie, acesta a fost prelungit pentru încă un an.

„Am inclus o prevedere nouă, ca toţi lucrătorii care au copii la grădiniţă să beneficieze de în­treţinerea acestora din contul gospodăriei. Am negociat şi fap­tul ca, în funcţie de rezultatele economice ale întreprinderii, la sfârşitul sezonului agricol, anga­jaţii să primească plăţi suplimen­tare de la gospodărie, precum şi cereale la preţul de cost, iar vo­lumul acestora să fie raportat la fiecare leu din câştigul avut pe parcursul anului.

 

an-4

Foto: vocea.md

 

Cu referire la aspectele lega­te de protecţia muncii, Chiril Ghereg afirmă că lucrătorii sunt asiguraţi cu toate echipamentele necesare în acest sens. Totodată, cei care lucrează în condiţii noci­ve, în special, în cazul lucrărilor ce implică folosirea chimicalelor, substanţelor nocive, dispun de condiţii speciale.

„În primul rând, durata mun­cii pentru aceşti agajaţi e de nu­mai şase ore pe zi, iar plata e mai mare cu 20 la sută decât în cazul altor operaţiuni”, specifică Chiril Ghereg.

 

Concediile se acordă şi în timpul recoltării

 

Liderul de sindicat afirmă că la întreprindere nu există pro­blema concediilor, caracteristică pentru agricultură, în general. Soluţia constă în aceea că secţia de cadre întocmeşte la început de an un grafic al concediilor şi astfel nu mai este obligatoriu ca salariaţii să plece la odihnă în decembrie. Acest lucru permite ca angajaţii să-şi poată lua con­cediul anual atunci când doresc, fără ca procesul de producţie să fie influenţat foarte mult.

În context, Chiril Ghereg sus­ţine că în caz de antrenare a an­gajaţilor în timpul recoltării pe o durată zilnică de până la 12 ore, aceştia nu sunt antraşi la muncă a doua zi. Totodată, cei care de­păşesc norma săptămânală de 40 de ore de muncă sunt retribuiţi suplimentar, corespunzător pre­vederilor legii, sau îşi iau ulterior zile libere.

Cooperativa Agricolă de Pro­ducere din Hârbovăţ lucrează în prezent circa 3000 de hectare de teren agricol, ocupate de o gamă largă de culturi, inclusiv cereale, legume, livezi şi vii. Totodată, gospodăria mai dispune de o întreprindere de prelucrare a le­gumelor, o moară pentru cereale şi alta de ulei. Pe lângă angaja­ţii permanenţi, gospodăria mai atrage alte 30-40 de persoane la lucrări sezoniere. Salariul mediu pe întreprindere este de 2500 de lei. Conform contractului co­lectiv, angajaţii beneficiază şi de sporuri de până la 50 la sută din salariul de funcţie pentru calitate şi eficienţă a muncii prestate.

 

g_social

Organizaţiile sindicale reuşesc să încheie contracte colective, să obţină multe facilităţi pentru salariaţi

 

Liderul sindicatelor din cadrul cooperativei agricole de la Hâr­bovăţ mai povesteşe că, în aju­nul Zilei Agricultorului, pentru angajaţi sunt organizate excursii prin locurile turistice, inclusiv la mănăstiri, biserici, la care partici­pă cei mai buni profesionişti luaţi în parte după specialitate.

Salariaţii membri de sindicat de la întreprindere i-au măr­turisit reporterului de la Vocea Poporului că sunt satisfăcuţi de activitatea organizaţiei sindicale din care fac parte, dar s-au plâns pe faptul că munca în agricultură este dificilă, dar nu este suficient remunerată.

Şi preşedintele sindicatului teritorial din agricultură, Daria Bostan, apreciază înalt activitatea organizaţiei sindicale din cadrul cooperativei agricole de la Hâr­bovăţ. Dânsa constată că, în ge­neral, organizaţiile ramuarale ale sindicatelor din teritoriu dispun de conducători cu experienţă bogată şi reuşesc să încheie con­tracte colective, să obţină multe facilităţi pentru salariaţi. Cu toa­te acestea, condiţiile de muncă şi de viaţă ale salariaţilor din întreg sectorul real lasă de dorit. „În acest sector există probleme, gre­utăţi şi nu pot fi uşor depăşite”, subliniază Daria Bostan.

Preşedintele sindicatului din agricultură Anenii Noi a precizat că la una din şedinţele viitoare ale Consilului raional Anenii Noi va fi discutată o chestiune legată de protecţia muncii. „Este o pro­blemă serioasă, sunt foarte multe încălcări ce ţin de aceasta, dar nu toţi angajatorii sunt de bună-cre­dinţă.” Astfel, într-un şir de gos­podării au fost create comitete pentru tehnica securităţii, dar ele nu toate activează. Scopul discu­ţiilor va fi să găsim pârghii de în­viorare a activităţii acestor comi­tete, deoarece există multe cazuri când salariaţii îşi pierd capacita­tea de muncă, dar sunt dosite, a menţionat Daria Bostan.

 

Unificarea sistemului de pensionare

 

Liderul sindical spune că in­tenţionează să ridice la şedinţele Consiliului raional şi problema calculării pensiilor în agricultu­ră. Dânsa constată că de patru ani reprezentanţii sidicatului din ramură cer autorităţilor statu­lui să unifice sistemul de pensi­onare pentru toţi angajaţii din economia naţională, de vreme ce în ţara noastră toţi plătesc în Fondul social acelaşi procent de contribuţie.

 

an-2

Foto: vocea.md

 

„Cu toate acestea, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei a elaborat un nou proiect de lege, iar acest document este împotriva agricultorilor”, apreci­ază Daria Bostan.

În opinia sa, nu este corect ca în condiţiile actuale în unele ra­muri ale economiei pensiile să constituie 70 la sută din salariu, în altele 80 sau 40, iar în agri­cultură – aproximativ 17 la sută. „Din această cauză, agricultorii care ies la pensie ridică lunar 600-700 de lei. Este adevărat că şi salariile în agricultură sunt mici. Noua lege stipulează că la baza calculării pensiilor se vor lua cinci ani, începând din 1999. În acest fel, pot fi luaţi în calcul şi ani în care nivelul salariilor era de câteva sute de lei. În schimb, pentru angajaţii din alte dome­nii, pensia se va calcula din sa­lariul primit în ultimii cinci ani”, a remarcat Daria Bostan.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor