25 iunie 2024
Chisinau
Social

Concursul „Cel mai bun sindicalist al anului de studii” din Orhei, la a V-a ediție 

Loading
Social Concursul „Cel mai bun sindicalist al anului de studii” din Orhei, la a V-a ediție 
Concursul „Cel mai bun sindicalist al anului de studii” din Orhei, la a V-a ediție 
estu.md

Pe 8 septembrie curent, Consiliul Raional Orhei al Federaţiei Sindi­cale a Educaţiei şi Ştiinţei a desfă­şurat Gala laureaţilor concursului raional „Cel mai bun sindicalist al anului de studii”, care a ajuns deja la a cincea ediţie. Concursul în ca­uză se desfăşoară în baza unui Re­gulament aprobat de Biroul Execu­tiv al CR Orhei al FSEŞ. Organizaţia sindicală a FSEŞ din raionul Orhei numără peste 2800 de membri de sindicat, care se regăsesc în cele 117 organizaţii primare.

Obiectivele de bază ale concursului sunt: recunoașterea şi aprecierea efortu­lui angajaţilor din sistemul educaţional din raion, membri ai FSEŞ; sporirea prestigiului de angajat al sistemului educaţional şi de membru al FSEŞ; motivarea membrilor de sindicat pentru respectarea legislaţiei mun­cii, sporirea gradului de profesionalism şi promovarea experienţei avansate.

La concurs au participat membrii de sindicat din toate organizaţiile sindicale primare din raion care fac parte din FSEŞ. Selectarea celor mai buni sindicalişti se face în fiecare organizaţie sindicală primară în funcție de numărul membrilor de sindicat şi se propun Consiliului Raional Orhei al FSEŞ pentru a fi distinși în cadrul Galei laureaţilor. În ediţia curentă, toţi învingă­torii au primit diploma CR Orhei al FSEŞ, o medalie cu emblema FSEŞ şi cu inscripţia „Cel mai bun sindicalist, Orhei 2022”.

Începând cu ediţia din anul trecut, s-au introdus în regulament nominalizări suple­mentare pentru cei mai buni preşedinţi ai organizaţiilor sindicale primare şi cei mai buni manageri şcolari care contribuie la promovarea sindicalismului în rândul an­gajaţilor, contribuie personal la menţinerea gradului înalt de sindicalizare.

La ședinţa de bilanț din acest an au par­ticipat Igor Zubcu, preşedintele CNSM, Ghenadie Donos, preşedintele FSEŞ, Na­dejda Lavric, vicepreşedintă a FSEŞ, preşe­dintele şi vicepreşedintele raionului Orhei, Dinu Ţurcanu şi Irina Bogaciuc, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, şi Silvia Mustovici, şefa Direcției raionale educație. Diplome şi premii au fost înmânate la circa 190 de membri de sindicat. De asemenea, trei sindicalişti, dintre cei mai buni, s-au ales cu Diploma CNSM, iar  cinci sindicalişti au primit diploma FSEŞ. Sărbătoarea s-a în­cheiat cu un concert susţinut de artişti din Chişinău.

„Organizația sindicală a FSEŞ din raionul Orhei colaborează eficient și constructiv cu colectivele pedagogice din raion, face față tuturor provocărilor și menține relații de încredere cu angajații, promovând inte­resele lor. Simion Boțan, liderul Organizației raionale a FSEȘ, are un stil de conlucrare eficientă, bazat pe încredere. Promovează echitatea socială și profesională în colective­le de profesori și în rândul cadrelor auxiliare din instituții”, ni s-a destăinuit Raisa Zdro­beu, profesoară de istorie la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina.

Și Lilia Soroceanu, directoarea Instituției de educație Timpurie nr.8 „Vîntuleț” din Orhei, și-a exprimat gratitudinea pentru organizarea concursului: „După acest con­curs, fiecare participant revine în colectiv cu o multitudine de emoții și impresii, care rămân în amintire pe tot parcursul anului și îi motivează să lucreze cu mai multă dă­ruire”.

Oxana Kolodrevski, membru de sin­dicat, angajată a Liceului Teoretic „Alecu Russo” din Orhei, a apreciat, de asemenea, distingerea și promovarea sindicaliștilor: „Am rămas plăcut surprinși și motivați de or­ganizarea evenimentului, care deja a devenit o tradiție”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand