24 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concurs de angajare. Drepturi legate de riscurile specifice funcției deținute

Loading
Cetăţeanul şi legea Concurs de angajare. Drepturi legate de riscurile specifice funcției deținute
concurs-de-angajare

Foto: stupidsid.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concurs de angajare în funcțiile rămase vacante

 

guestion

Sunt funcționar public. După cum mi-a spus șeful secției, este posibil să fie anunțat un concurs pentru ocuparea funcției pe care o dețin şi eu voi putea activa în continuare în această poziţie numai în cazul în care o să câștig acest concurs. Cum să procedez în această situație? Muncesc în baza unui contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată. În cazul în care nu voi participa la concurs, pot fi concediată. Sunt din Chișinău, însă, din motive lesne de înțeles, pre­fer să nu-mi fie făcut public numele şi nici denumirea instituției la care lucrez.

 

Puteți fi liniștită, deoarece nu există nici un temei pentru organi­zarea și desfășurarea unui concurs pentru funcția pe care o dețineți. Ocuparea prin concurs poate avea loc doar pentru funcțiile vacante.

Funcționarii publici în exercițiu sunt în drept să participe la con­curs, însă, după cum am menționat deja, pentru ocuparea unei funcții vacante.

Modul de ocupare prin concurs a funcțiilor publice vacante este stabilit prin regulamentul cu aceeași denumire aprobat prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 192 din 01.03.2004 și publicat în Monitorul Oficial nr. 42 din 12 martie 2004.

Potrivit acestei hotărâri de Guvern, conducătorii autorităților publi­ce urmează să organizeze procesul de ocupare prin concurs a funcțiilor publice vacante în strictă conformitate cu prevederile regulamentului respectiv.

Litigiile care pot apărea în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului sunt soluționate în instanța de judecată.

 

Drepturi legate de riscurile specifice funcției deținute

 

guestion

La angajarea mea în serviciu, patronul nu a dorit să concretizeze în contractul de muncă riscurile specifi­ce funcției deținute, deși condițiile de muncă nu sunt obișnuite. Sunt dispus să reiau discuţiile asupra acestei probleme cu angajatorul, dar doresc să aflu mai întâi ce trebuie să fie specificat în această privinţă în contractul individual de muncă?

 

Ion Melnic, Bălți

 

Privitor la riscurile specifice muncii (funcției deținute, lucrărilor prestate), în contractul individual de muncă trebuie să fie specifica­te particularitățile ce țin, în special, de protecția muncii. Angajatorul este obligat să asigure evaluarea factorilor de risc la locul de muncă, inclusiv a riscurilor care nu pot fi evitate.

Aceste riscuri, în funcție de existența factorilor nocivi, trebuie să fie specificați în contractul individual de muncă. Angajatorul trebuie să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este supus în desfășurarea activității la locul de muncă, de exemplu – pierderea capacității de muncă în urma unor posibile îmbolnăviri profesionale sau în legătură cu caracterul condițiilor de muncă grele sau nocive ori existența unor factori periculoşi pentru sănătate sau chiar și pentru viață etc.

În contractul individual de muncă trebuie să fie menționat, de exemplu, că locul de muncă al salariatului, conform rezultatelor ates­tării, se caracterizează prin condiții nepericuloase sau nocive, grele și altele. În funcție de gradul de risc, salariatul poate beneficia de dreptul la o indemnizație, compensație specifică și/sau de alte drepturi prevă­zute de legislație și specificate în contractul individual de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand