21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul anual și cel de maternitate. Securitatea socială, un drept fundamental al omului

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul anual și cel de maternitate. Securitatea socială, un drept fundamental al omului
Concediul anual și cel de maternitate. Securitatea socială, un drept fundamental al omului
atkersonlaw.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Concediul anual și cel de maternitate

 

Aș vrea să aflu ce se va întâmpla cu concediul anual dacă nu îl folosesc până a ieși în concediul de maternitate? Mi s-a spus că în asemenea caz aș putea pierde concediul or­dinar.

Polina Matei, Călărași

 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toți salariații. Această garanție este specificată în art. 112 din Codul muncii și rezultă din conținutul art. 43, alin. (2) din Constituția țării. Astfel de garanție corespunde de asemenea prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 132 cu privire la concediile remunerate, la care țara noastră este parte prin ratificare (Hotărârea Parlamentului nr. 1330-XIII din26.09.1997).

Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înțelegere prin care se renunță, total sau parțial, la acest drept este nulă. Concediul de odihnă se acordă anual conform programării prevăzute la art.116 din Codul muncii. Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calen­daristic. Concediul de odihnă anual plătit poate fi amânat sau pre­lungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, al îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Legislația prevede cazuri în care concediul de odihnă anual poate fi alipit la concediul de maternitate sau la concediul pentru îngrijirea copilului. Spre exemplu, potrivit art. 125 din Codul muncii, conce­diul de odihnă anual poate fi acordat femeii, în baza unei cereri scrise, atât înainte de concediul de maternitate, cât și imediat după acesta, sau după încheierea concediului pentru îngrijirea copilului. Cu alte cuvinte, concediul de odihnă anual nefolosit până la pleca­rea în concediul de maternitate este garantat și acordat după reve­nirea din concediul de maternitate sau după încheierea concediului pentru îngrijirea copilului.

Este de menționat faptul că concediul de odihnă anual, în cazul dat, se acordă salariaţilor indiferent de vechimea în muncă în uni­tatea respectivă.

 

Securitatea socială, un drept fundamental al omului

 

Care Convenție a Organizației Internaționale Muncii pre­vede norme din domeniul securității sociale și dacă este sau nu ratificată de Republica Moldova?

Maxim Moisei, Chișinău

 

Cel mai important act de drept internațional în materie de secu­ritate socială este   Convenția Organizației Internaționale a Muncii  nr. 102, care are drept scop asigurarea dreptului la o muncă decentă și securitate socială, conform standardelor internaționale în dome­niul muncii. Această Convenție constituie documentul fundamental al Organizației Internaționale a Muncii, care prevede principalele tipuri de riscuri sociale și stabilește următoarele direcții prioritare: servicii medicale, indemnizații: pentru incapacitate temporara de muncă, cauzată de boli; de șomaj; pentru persoanele în etate; pen­tru accidente de muncă; pentru maternitate și nașterea copiilor; de invaliditate și altele.

Securitatea socială este un drept fundamental al omului. Indife­rent de gen, ocupație, activitate sau alte criterii, toate persoanele trebuie să beneficieze de un nivel minim de securitate socială, care să le asigure un trai decent. Această Convenție are un rol deose­bit în procesul de eradicare a sărăciei, asigurarea unor condiții de muncă decente, realizarea unei justiții sociale și a egalității de șanse. Deși Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a înaintat în repetate rânduri propuneri concrete cu privire la ratificarea acestei convenții, o procedură în acest sens nu a fost inițiată.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand