18 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea unui pensionar: ce spune legea. Negocierile colective și secretul de stat sau commercial

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea unui pensionar: ce spune legea. Negocierile colective și secretul de stat sau commercial
Concedierea unui pensionar: ce spune legea. Negocierile colective și secretul de stat sau commercial
adevarul.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Concedierea unui pensionar: ce spune legea

 

Sunt pensionară de patru ani, am activat la grădinuță în funcția de asistent de educator timp de 7 ani. Aveam contract individual de muncă pentru perioada 1 octombrie 2019 – 1 octombrie 2020. Pe 2 decembrie curent, m-am prezentat la serviciu, însă directoarea mi-a spus că de astăzi sunt eliberată în baza art. 86 y1 din Codul muncii, ea angajând o persoană fără studii în domeniu.  Vreau să știu dacă am fost eliberată corect sau nu?

Raisa Crivoi, membru al FSEŞ, Râşcani

 

Deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă, potrivit art.86 alin. (1), lit. y1 din Codul muncii, constituie temei de sine stătător pentru desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată. Or, art.86 alin. (1), lit. y1 din Codul munci constituie un drept al angajatorului, dar nu o obligație pentru concedierea salariatului pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

Concedierea salariaților membri de sindicat pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă se admite doar cu consultarea prealabilă a organului sindical din unitate. În același timp, pentru concedierea salariatului pe motivul deținerii statutului de pen­sionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1), lit. y1) din Codul munci), angajatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor legale în acest sens. Or, angajatorul urmează să dispună de probele necesare sau să poată dovedi faptul că salariatul respectiv are statut de pensionar pentru limită de vârstă, adică având vârsta și vechimea asigurată nece­sară, el beneficiază de pensie, iar pensia care i s-a stabilit sau de care beneficiază salariatul supus concedierii este pentru limită de vârstă, ci nu constituie un alt tip de pensie. În cazul în care angajatorul nu dis­pune de asemenea probe, art. 86 alin.(1), lit. y1) din Codul muncii nu poate fi aplicat ca temei pentru concedierea salariaților.

La rândul său, în cazul solicitării de către angajator a opiniei con­sultative, pentru concedierea salariaților în temeiul art. 86, alin. (1), lit. y1) din Codul muncii, organul sindical urmează să-și exprime opinia prin prisma respectării de către angajator a condițiilor necesare pen­tru aplicarea acestui temei de concediere a salariatului respectiv.

Angajarea unei alte persoane în funcția de asistent de educator care nu are studii în domeniu nu poate afecta dreptul angajatorului de a concedia salariatul pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

 

Negocierile colective și secretul de stat sau commercial

 

Este bine știut că sindicatele nu au dreptul să divulge informațiile oferite de angajator pentru desfășurarea nego­cierilor colective, dacă aceste informații constituie secret de stat sau comercial. Aș dori să aflu care informații se referă la astfel de secret?

Constantin Burdujan, Strășeni

 

Această interdicție, care constituie dispoziția art. 27 din Codul muncii, se referă nu numai la reprezentanții salariaților (sindicatelor). Ea se răsfrânge în aceeași măsură și asupra reprezentanților angajato­rilor (patronatelor), precum și a altor persoane implicate în negocierile colective. Astfel, potrivit aceluiași articol din Codul muncii, participan­ţii la negocierile colective au obligaţia de a nu divulga informaţiile primite dacă acestea constituie secret de stat sau comercial. Mai mult decât atât, persoanele care au divulgat informaţiile respective poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Evident că nu orice informație tăinuită poate fi catalogată drept cea care constituie secret de stat sau comercial. La secret de stat sau co­mercial se referă numai acea informație care cade sub incidența Legii nr. 245/2008 privitor la secretul de stat sau a prevederilor Codului civil referitoare la secretul comercial.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand